Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

De ‘delibererende’ klassenraad

Een delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar voor elke leerling of die geslaagd is.

Jouw delibererende klassenraad bestaat uit leerkrachten uit jouw jaar en de directeur van de school. Het kan zijn dat er een CLB’er aanwezig is, maar die geeft enkel advies en mag niet mee beslissen. Van die delibererende klassenraad wordt een verslag gemaakt. Het stuk dat over jou gaat, mag je inkijken.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Ben je een ouder?