Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

Extra zorg en ondersteuning in het onderwijs

Je hebt het moeilijk op school. Je wil de lessen wel volgen maar op een of andere manier lukt het niet. Je school probeerde al te helpen, maar toch gaat het niet. Dan is het een goed plan om met je CLB te bekijken wat er anders kan. Misschien is extra zorg en ondersteuning, een aangepast leerprogramma of een overstap naar buitengewoon onderwijs voor jou mogelijk. Of iets helemaal anders. Hoe dan ook, we zoeken met je mee naar een oplossing.

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom schoollopen gewoon niet lukt. Je zit in een richting die niet bij je past, je voelt je niet goed op school, het gaat niet goed thuis… Laat het niet aanslepen, daar los je niets mee op. Praat erover met je ouders, een leerkracht, je interne leerlingenbegeleider of je CLB. Of chat met je CLB, dat kan anoniem.

Zorg en ondersteuning die bij jou past

Samen zoeken we uit wat jij nodig hebt en wat bij je past. We brengen in kaart wat je goed kan, wat goed loopt, wat niet lukt, waar je hapert en hoe jij je daarbij voelt. We kijken dus naar jouw hele plaatje om uit te maken wat voor jou zou kunnen helpen. Soms pleiten we om een onderzoek te laten uitvoeren bij een andere dienst om goed uit te klaren wat precies nodig is. Dat bespreken we uiteraard met jou. Wat jij nodig hebt, kan alle richtingen uitgaan.

Wat zijn de mogelijkheden? We zetten het op een rij.

Aanpassingen in je school

Gemeenschappelijk leerprogramma

Enkele aanpassingen op school zouden je al een pak op weg helpen. Dat regelen we samen met jou en de school. Je kan in dat geval verder het gemeenschappelijk leerprogramma afwerken in het gewoon onderwijs. Dat kan op 2 manieren:

 1. Door een hulpverlener uit de welzijns- en gezondheidssector
  Je kan op ons rekenen om samen met jou contact te maken met de juiste hulp- of zorgverlener die je kan helpen. En daar stopt het niet mee. We bekijken samen of er aanpassingen op school nodig zijn.
 2. Door ondersteuning buitengewoon onderwijs
  Er komt er wekelijks een specialist buitengewoon onderwijs langs op school.
  Die kan je leerkrachten bijstaan geven om jou te kunnen helpen. In sommige gevallen komt die jou zelf helpen.

Opgelet!
Zo’n ondersteuning kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd. Als CLB gaan we na of dat voor jou het geval is. Alleen als dat zo is, mogen we je toegang tot die extra zorg geven. We maken dan een ‘gemotiveerd verslag’ op.

Aangepast leerprogramma

Stel dat het beter is voor jou om een leerprogramma te volgen dat beter bij je past. Dat noemen we een individueel aangepast curriculum (IAC). Als dat haalbaar is, dan zal de school zal heel wat regelen om het voor jou mogelijk te maken. Daarnaast krijg je ondersteuning: er komt er wekelijks een specialist uit onderwijs langs op school. Die kan je leerkrachten bijstaan geven om jou te kunnen helpen. In sommige gevallen komt die jou zelf helpen.

Opgelet!

 • Het kan zijn dat er aanpassingen nodig zijn die je school niet kan bieden. Dan is deze piste voor jou geen oplossing.
 • Zo’n ondersteuning kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd. Als CLB gaan we na of dat voor jou het geval is. Alleen als dat zo is, mogen we je toegang tot die extra zorg geven. We maken dan een ‘verslag’ op. Met een verslag kan je ook overstappen naar een school voor buitengewoon onderwijs.
 • Als je een aangepast leerprogramma volgt, krijg je in principe geen getuigschrift of diploma. Je krijgt jaarlijks een attest van verworven bekwaamheden.

Naar buitengewoon onderwijs

In het gewoon onderwijs zal alles geprobeerd worden om in te spelen op jouw noden. Als iedereen merkt dat het niet lukt, dan is misschien een overstap naar buitengewoon onderwijs beter voor jou.

Wie is iedereen? Wel: jij, je ouders, je leerkrachten, leerlingenbegeleiders van je school, je CLB’er, ondersteuners en eventueel zorg- en hulpverleners. Iedereen moet het met elkaar eens zijn dat buitengewoon onderwijs ook echt beter voor je zou zijn.

Bovendien gelden ook hier de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Als CLB moeten we nagaan of dat voor jou het geval is. Alleen als dat zo is, maken dan een ‘verslag’ op dat je nodig hebt om je in te schrijven in een school buitengewoon onderwijs.

Wat is het verschil?

In het gewoon onderwijs zijn de lessen op maat van de hele klasgroep. In het buitengewoon onderwijs zijn de lessen aangepast wat jij nodig hebt. Dat is best een verschil. Vaak zijn de klasgroepen kleiner en is er een heel duidelijke structuur tijdens de dag. Voor wie dat nodig heeft zijn er aangepaste werktafels. Dat maakt het mogelijk om zich aan te passen aan wat moeilijk loopt en te focussen op jouw de talenten. In het buitengewoon onderwijs volg je altijd een leerprogramma op maat, aangepast aan jouw noden. Dat noemen we een individueel aangepast curriculum (IAC).

Het buitengewoon onderwijs bestaat in verschillende vormen en types.

Er bestaan verschillende vormen en types in het buitengewoon onderwijs, elk met eigen kenmerken. Naargelang wat jij nodig hebt, zal je dus naar een bepaald type buitengewoon onderwijs kunnen. Er zijn niet zo veel scholen als in het gewoon onderwijs. Het zou best kunnen dat de school die geschikt is om in te spelen op jouw behoeften, niet in jouw buurt is.

Je ontdekt ze op Onderwijskiezer en op de website van de Vlaamse Overheid.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Was dit een antwoord op je vraag of gevonden wat je zocht?

Ben je een ouder?