Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

Niet akkoord met B- of C-attest?

Je kreeg een B- of C-attest en je twijfelt of dat wel terecht is. Dat kan. Je hoeft dan niet bij de pakken te blijven zitten: in je schoolreglement staat wat je kan doen. We maken je hier alvast wegwijs in het ABC van de attesten, de delibererende klassenraad en hoe je het kan aanpakken.

Verrast door een B- of C-attest?

Meestal is een B- of C-attest geen verrassing. Is het toch totaal onverwacht, dan is het belangrijk dat je voor jezelf uitpluist hoe dat komt. Sowieso krijg je uitleg van de klassenraad waarom je dat attest kreeg. Praat erover en ga voor jezelf na of je kan volgen wat de klassenraad als reden geeft. Ligt het aan jouw manier van leren? Zijn er andere redenen? Er zijn vast leerkrachten waarmee je kan praten. Of vraag een gesprek met de interne leerlingenbegeleider van je school of klop aan bij je CLB.

Vind je dat je onterecht een B- of C-attest kreeg, dan kan je daar wat aan doen.

Het ABC van de attesten

 • A-attest
  Je mag naar het volgende leerjaar in een richting die je zelf kiest. In het 1e jaar secundair krijg je mogelijk een opdracht tijdens de zomer. Het kan zijn dat je sommige basisopties niet mag kiezen.
 • B attest
  Je mag verder, maar niet in alle richtingen. Stel dat je liever het leerjaar overdoet om geen richtingen uit te sluiten, dan heb je daarvoor het advies van je CLB nodig en een akkoord van de klassenraad.
 • C-attest
  Met een C-attest moet je je leerjaar overdoen.

Je attest laten herbekijken

Wat je precies moet doen als je niet akkoord bent met je attest, staat in het schoolreglement van jouw school. Het is belangrijk dat je daarin leest hoe je het in jouw school aanpakt. In ieder geval begint het altijd met een gesprek en de vraag naar een nieuwe delibererende klassenraad.

 1. Vraag samen met je ouders een gesprek met een iemand van het schoolbestuur, meestal de directeur. Na dit gesprek wordt er beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.
 2. Komt de klassenraad opnieuw samen, dan wacht je uiteraard het resultaat af.
 3. Komt er geen nieuwe klassenraad of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kunnen je ouders verdere stappen nemen.

De verdere stappen

Je ouders kunnen beroep aantekenen bij de beroepscommissie van de school. Ben je meerderjarig dan kan je dat zelf. Als je dat wil, kan je een vertrouwenspersoon kiezen die je hierbij kan steunen.

 1. Schrijf een ‘verzoekschrift’ om ‘beroep aan te tekenen’ met de datum en de handtekening van je ouders of opvoedingsverantwoordelijke. Dat stuur je aangetekend op naar je schoolbestuur.
 2. De beroepscommissie bekijkt je zaak. Mogelijk geven ze je een opdracht of proef, zodat je kan aantonen dat je de leerstof aankan. Vervolgens nemen ze een beslissing.
 3. Ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar krijg je schriftelijk de beslissing van je school. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.

Wat kan CLB doen?

Een CLB-medewerker mag voor jou niet optreden als vertrouwenspersoon. We kunnen wel met jou en eventueel je ouders bekijken of het een goed en haalbaar idee is om je attest te laten herbekijken en kunnen je ook zeker ondersteunen om goed voorbereid voor de beroepscommissie te verschijnen.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Was dit een antwoord op je vraag of gevonden wat je zocht?

Ben je een ouder?