Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

Leerplicht: moeten we naar school?

Je wil later sterk in je schoenen staan. Goed opgeleid geeft je de beste kansen voor de toekomst. Zo bekeken is leerplicht helemaal logisch.

Leren is verplicht tot je 18de

In België is er leerplicht tot 18 jaar. Voor wie na 30 juni verjaart, geldt de leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin de 18e verjaardag valt.
Vanaf je 15de kan je leren en werken combineren. Misschien ligt dat je beter.

Leerplicht versus schoolplicht

Leerplicht wil niet zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Ook thuis leren is mogelijk. Daarvoor moet er wel een volwassene zijn die jou de leerstof kan geven die anders op school gegeven wordt. Wie ingeschreven is op school, heeft wél schoolplicht.

Afwezig?

Soms lukt het niet om naar school te gaan. Als dat niet vaak is en met een geldige reden is dat niet zo’n probleem. Voor leerlingen die te vaak zonder geldige reden afwezig zijn, zal het CLB sowieso tussenkomen. Ofwel bekijkt de CLB-medewerker met de school of andere hulpverleners wat er kan gedaan worden, ofwel praten we met de leerling en/of de ouders zelf. Dan gaan we na waarom de leerling niet naar school gaat en wat die leerling, de ouders, de school en CLB daaraan kunnen doen. Let op: medewerking is hier verplicht!

Wanneer is de CLB-begeleiding verplicht? Voor wie…

  • zo vaak afwezig bent dat de schoolloopbaan in het gedrang komt.
  • minderjarig is en meer dan 5 halve dagen ongewettigd / problematisch afwezig tijdens een schooljaar.
  • geschorst of tijdelijk uitgesloten is.
  • definitief uitgesloten is. Dan wordt de overgang naar een nieuwe school begeleid.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Was dit een antwoord op je vraag of gevonden wat je zocht?

Ben je een ouder?