Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Zoek je CLB Chat met ons

Ben je een ouder?

Leerplicht: moeten we naar school?

Je wil later sterk in je schoenen staan. Goed opgeleid geeft je de beste kansen voor de toekomst. Zo bekeken is leerplicht helemaal logisch. Wat houdt dat in, leerplicht? En wat als je school moe bent?

Leren is verplicht tot je 18e

In België is er leerplicht tot 18 jaar. Voor wie na 30 juni verjaart, geldt de leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin de 18e verjaardag valt. Behaal je je diploma secundair vóór je 18e verjaardag, dan vervalt de leerplicht.

Leerplicht versus schoolplicht

Leerplicht wil niet zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Wie ingeschreven is in een school, heeft wél schoolplicht. Je bent dan verplicht om het schoolreglement te volgen en je mag niet afwezig zijn zonder geldige reden. Je kan dus niet zomaar even stoppen en overschakelen op huisonderwijs.

Leerplicht voor álle jongeren

Die leerplicht geldt voor alle jongeren, ook voor jongeren met een andere nationaliteit, jongeren zonder officiële verblijfspapieren, voor jongeren van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, topsporters en in de meeste gevallen ook voor jongeren met een handicap.

Waarom?

Simpel. Het idee erachter is om ervoor te zorgen dat alle jongeren treffelijke onderwijs krijgen. Een goeie opleiding geeft je een betere toekomst.

School is niet je ding?

Ben je school moe? Dat kan gebeuren. Maar beslis niets te snel. Wie weet vinden we samen een oplossing.

Huisonderwijs

Ook thuis leren is mogelijk. Daarvoor moet er wel een volwassene zijn die jou de leerstof kan geven die anders op school gegeven wordt. Dat kan ook in groep. Bijvoorbeeld als verschillende ouders voor een groep onderwijs organiseren of in een privéschool. Om een diploma te halen kan je examens afleggen bij de examencommissie.

Leren en werken tegelijk

Leren en werken combineren kan in het stelsel van ‘leren en werken’. Zo kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen en een diploma secundair onderwijs. Misschien ligt dat je beter. Vanaf je 15e kan je instappen in dit stelsel op voorwaarde dat je je eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebt afgerond. Het is een goeie keuze als er een beroep is waar je echt voor wil gaan. Dat je niet niet graag naar school gaat is geen reden om voor leren en werken te kiezen.

Wil je weten of dat iets voor jou is? Bespreek het een leerkracht die je vertrouwt, of met je CLB'er.

Het is namelijk belangrijk dat je voor jezelf een positieve keuze kan maken!

Afwezig? Spijbel je?

Soms lukt het niet om naar school te gaan. Als dat niet vaak is en je hebt een geldige reden, dan is dat niet zo’n probleem. Blijf je zonder reden weg van school, dan is dat spijbelen. Je school zal er alles aan doen om met jou te kijken hoe je terug zin krijgt om toch school te lopen. Het kan zijn dat ze je ouders contacteren.

We laten je niet los

Voor leerlingen die te vaak zonder geldige reden afwezig zijn, zal het CLB verplicht tussenkomen. We bekijken met de school hoe we jouw afwezigheid opvolgen. We gaan na wat er kan helpen om jou toch weer onderwijs te laten krijgen. Daarbij is het mogelijk dat we met je ouders of voogd praten. En uiteraard met jou: we laten je niet los. Let op: je medewerking is hier verplicht!

Praat met ons! Echt. Wat de reden ook is dat je niet naar school gaat. We staan los van de school en hebben beroepsgeheim.

Gevolgen van te vaak afwezig zijn

Te vaak spijbelen kan zware gevolgen hebben. Blijf je toch weg van school dan kunnen we de politie inschakelen en dan melden we je aan het ministerie van onderwijs . En dat heeft gevolgen. Zo kan bijvoorbeeld je kindergeld of studiebeurs geschrapt worden. Zelfs een boete is mogelijk!

Wanneer is de CLB-begeleiding verplicht? Voor wie…

  • zo vaak afwezig bent dat de schoolloopbaan in het gedrang komt.
  • minderjarig is en meer dan 5 halve dagen ongewettigd / problematisch afwezig tijdens een schooljaar.
  • geschorst of tijdelijk uitgesloten is.
  • definitief uitgesloten is. Dan wordt de overgang naar een nieuwe school begeleid.

Liever een babbel met een vertrouwenspersoon van het CLB?

Spring ff binnen Chat met ons

Was dit een antwoord op je vraag of gevonden wat je zocht?

Ben je een ouder?