NIEL KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Aan elke school is een multidisciplinair CLB-team verbonden. Je vindt hier ook de contactgegevens van de school.

De contactpersoon voor jouw school is bereikbaar via e-mail. (Klik op de onderlijnde naam)

Sint-Hubertus

CLB Team

Ankerfiguur: Christel Van Overloop

Verpleegkundige: Benedikt Verdickt

Arts: Sabine Modde

Contactgegevens school via weblink

De trajectbegeleiders voor deze scholen zijn:

Anita Rochtus, Frauke Hendrix, Katrien Somers, Lien Hillen, Nathalie Six, Saïd Bouazza

Ze zijn bereikbaar via e-mail (voornaam.achternaam@clbkompas.be) of hun rechtstreeks telefoonnummer (zie team Rumst)

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen