Persoonlijke hulp in alle vertrouwen

Beroepsgeheim

Je kan rekenen op geheimhouding als je bij ons aanklopt. CLB’ers hebben beroepsgeheim. Wij zullen je op discrete manier helpen en samen met jou zoeken naar de geschikte oplossing.

Onafhankelijk van de school

Het CLB werkt onafhankelijk van de school. Als je liever niet hebt dat de school betrokken wordt, dan kan dat. Je kan dus los van de school bij ons aankloppen. Ook als je niet tevreden bent over de school of over hun aanpak van een probleem, kan je dat in vertrouwen aan ons melden.

Samen met de school?

Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van jouw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we vaak samen met de school: zowel met de interne leerlingenbegeleiding van de school als met leerkrachten. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening. Mogelijkerwijs stellen we voor om met de school te praten, maar we houden ons aan jouw wens.

Jouw ervaring en wat goed loopt, telt

Nog nooit hebben we een kind ontmoet dat geen talenten heeft. Hoewel sommige kinderen kwetsbaarder zijn dan andere en elk zijn eigen ritme heeft, bezit ieder kind kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden. Starten we als CLB een traject, dan kijken we niet enkel naar het probleem. We maken een beeld van de leerling in zijn omgeving. Wat er goed loopt is minstens zo belangrijk als wat er niet goed loopt. We luisteren naar jou en de beleving van jouw kind. We zoeken samen op een gestructureerde manier na over mogelijk aanpassingen die jouw kind kunnen helpen.

CLB'ers zijn hulpverleners

en dus gelden er regels.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen