Persoonlijke hulp in alle vertrouwen

Je denkt er aan om naar het CLB te komen met een zorg of vraag en je wil graag weten wat te verwachten. We zetten het kort op een rij: over onze aanpak, ons beroepsgeheim en het CLB-dossier.

Aankloppen bij het CLB, wat dan?

Als dat kan helpen we je meteen verder. In het andere geval zoeken we samen uit wat er aan de hand is: we stellen vragen, nu en dan laten we een vragenlijst invullen of voeren we een test uit. De vraag ‘Wat is er mis?’ vervangen we door ‘Wat zien we concreet bij deze leerling?’ Daarbij is wat er goed loopt even belangrijk als wat er niet goed loopt. We luisteren naar jou en de beleving van jouw kind.

We zoeken samen op een gestructureerde manier naar mogelijkheden die jouw kind kunnen helpen. Dat kan gaan over informatie, aanpassingen thuis en/of in de klas of een kortdurende begeleiding. Sowieso streven we naar de minst ingrijpende begeleiding. Daarbij houden we altijd rekening met wat je zelf wilt.

Blijkt er meer gespecialiseerde hulp nodig dan lopen we een traject om de nodige attesten af te leveren voor gespecialiseerde hulp binnen onderwijs. Mogelijk stellen we een andere hulpverlener voor, omdat die beter kan helpen. Uiteraard wijzen we je in dat geval de weg.

Beroepsgeheim

Je kan rekenen op geheimhouding als je bij ons aanklopt. CLB’ers hebben beroepsgeheim. Wij zullen je op discrete manier helpen en samen met jou zoeken naar de geschikte oplossing. Hoewel we samenwerken met de school, delen we enkel informatie met de school als jij dat goed vindt.

In geval van gevaar voor iemands leven, eigendom, openbare veiligheid, in noodsituaties en in eigen verdediging vervalt het beroepsgeheim. Dat is uiteraard hoogst uitzonderlijk.

CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen minimaal de gegevens uit de systematische contactmomenten. Verder noteren we in het dossier gegevens die nodig zijn om een leerling te helpen wanneer dat nodig blijkt. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Voor alle duidelijkheid: scholen hebben geen toegang tot het CLB-dossier.

CLB'ers zijn hulpverleners

en dus gelden er regels.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen