Hoe werken CLB en school samen?

Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van jouw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we vaak samen met de school, zowel met de interne leerlingenbegeleiding van de school als met leerkrachten. Dat we samenwerken belet niet dat we als CLB onafhankelijk zijn van de school. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.

Onafhankelijk van de school

Het CLB werkt onafhankelijk van de school en we garanderen voor elke leerling een onbevangen houding. Als je liever niet hebt dat de school betrokken wordt, dan kan dat. Je kan dus los van de school bij ons aankloppen. Ook als je niet tevreden bent over de school of over hun aanpak van een probleem, kan je dat in vertrouwen aan ons melden. We zullen in alle discretie samen met jou zoeken naar een oplossing.

Wat is het verschil met de leerlingenbegeleiding binnen de school?

Je kan zeker ook bij de interne leerlingenbegeleiding van de school terecht. Ook die werkt aan het welzijn van leerlingen. Zij staan dicht bij de leerlingen en zijn goed geplaatst om signalen op te pikken en leerlingen snel bij te staan en op te volgen. Als CLB werken we vaak aanvullend op hun inspanningen wanneer meer individuele zorg nodig blijkt. Elke CLB’er kan beroep doen op een veelzijdig en gespecialiseerd CLB-team.

Als CLB maken we géén deel uit van de school en dat maakt een verschil. De interne leerlingenbegeleider behoort wel tot de school en dat maakt dat hij in tegenstelling tot CLB-medewerkers geen beroepsgeheim heeft. Daarin zit het verschil: als CLB’er hebben we wel zwijgrecht. Sterker nog, we mogen niet zomaar informatie delen.

Schoolinterne leerlingenbegeleiders en leerkrachten hebben ambtsgeheim. Dat betekent dat ze vertrouwelijke gegevens mogen delen met ambtsgenoten of hiërarchische meerderen zoals de directeur. Meer nog, schoolpersoneel heeft geen zwijgrecht tegenover de schooldirectie. Een schooldirecteur mag vragen om op de hoogte gesteld te worden.

CLB en school maken afspraken

Om de begeleiding af te stemmen op de leerlingen in de school, maakt elke school afspraken met een CLB. In grote lijnen is de werking overal dezelfde, maar lokaal kan er naargelang de afspraken wel eens wat verschillen. CLB en school werken samen, maar het individueel belang en het vertrouwen van de leerling staan voorop.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen