Extra zorg en ondersteuning in het onderwijs

Je merkt dat je kind het moeilijk heeft op school. Soms volstaan enkele maatregelen op school en of thuis. In andere gevallen is er meer nodig: extra zorg en ondersteuning, een aangepast leerprogramma of een overstap naar buitengewoon onderwijs.

Ben je van mening bent dat jouw kind nood heeft aan extra ondersteuning, een aangepast leerprogramma of een overstap naar buitengewoon onderwijs, aarzel dan niet om contact op te nemen met het CLB.

Traject naar extra zorg en ondersteuning

Om ondersteuning te kunnen krijgen, moet een leerling voldoen aan de voorwaarden die door de overheid vastgelegd werden. Bovendien moet er moet aangetoond worden dat de extra zorg noodzakelijk is. Daarvoor zal het CLB samen met jou en je kind een aantal stappen doorlopen. Tijdens dat traject beschrijven we de mogelijkheden, beperkingen en onderwijsnoden van je kind. Officieel spreken we van ‘een handelingsgericht diagnostisch traject’. Bovendien gaan we na of er aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt. Alleen als dat zo is, mogen we de nodige documenten opmaken die toegang tot extra zorg geven. We kunnen het dus niet garanderen. Zo’n traject kan verschillende uitkomsten hebben:

Wat je kind nodig heeft kan door de school zelf geboden worden.

De leerling kan verder in het gewoon onderwijs het gemeenschappelijk leerprogramma afwerken met een aantal tips en maatregelen. Dat regelen we samen met jou en de interne leerlingenbegeleiding van de school.

Je kind heeft nood aan ondersteuning van een andere hulpverlener.

De leerling kan verder in het gewoon onderwijs het gemeenschappelijk leerprogramma afwerken met de hulp van een andere dienst uit de welzijns- en gezondheidssector. Het CLB kent deze sector door en door. Je kan op ons rekenen om samen met jou contact te maken met de juiste hulpverlener. En daar stopt het niet mee. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn.

Je kind krijgt ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs.

De leerling kan verder in het gewoon onderwijs het gemeenschappelijk leerprogramma afwerken met ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs. In dat geval maken we een ‘gemotiveerd verslag’ op. Zo’n gemotiveerd verslag maken we op in overleg met jou en in samenwerking met de school. Een diagnose van een ‘stoornis’ is geen vereiste. Soms pleiten we voor een extern diagnostisch onderzoek om goed uit te klaren welke deskundigheid precies nodig is. Dat bespreken we uiteraard op voorhand.

Je kind heeft een aangepast programma nodig.

De leerling volgt beter een aangepast leerprogramma op maat. Dat kan in het gewoon onderwijs met bijkomende ondersteuning. We noemen dit een individueel aangepast curriculum (IAC). In dat geval maken we een ‘verslag’ op. Dat document geeft toegang tot extra ondersteuning in het gewoon onderwijs. Let wel, dat kan alleen op voorwaarde dat de school gewoon onderwijs de aanpassingen kan bieden.

Een overstap naar een school buitengewoon onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

Dringende overstap naar buitengewoon onderwijs type 3 bij ernstige gedrags- of emotionele problemen

Door ernstige gedrags- of emotionele problemen dringt een overstap naar buitengewoon onderwijs type 3 zich op. Om toegang te krijgen heb je een verslag van het CLB nodig waarin de diagnose staat die buitengewoon onderwijs noodzakelijk maakt. Soms is die diagnose er nog niet en is de overstap echt nodig. In dat geval maken we een ‘voorlopig verslag’ op. Dat document geeft toegang tot buitengewoon onderwijs type 3 voor een schooljaar.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek je CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen