Systematisch contactmoment bij het CLB

We nodigen leerlingen in hun schoolloopbaan 5 keer bij ons uit. Vroeger spraken we over het ‘medisch onderzoek’, vandaag zijn die contacten anders ingevuld. Er zijn een reeks vaste onderdelen, maar eender welke zorg of vraag kan aan bod komen.

We volgen de ontwikkeling van jouw kind op deze punten:

 • lichamelijk
  bijvoorbeeld: lengte en gewicht, de tanden, de ogen, de oren, het kleurenzicht en het dieptezicht 
 • beweging
  bijvoorbeeld: stappen, lopen, etc.  
 • verstandelijk
  bijvoorbeeld: goed praten of begrijpen van opdrachten
 • seksueel
  bijvoorbeeld: zindelijkheid, puberteitskenmerken
 • persoonlijk
  bijvoorbeeld: gedrag
 • sociaal-emotioneel
  bijvoorbeeld: gevoelens

Ook de vaccinaties volgen we op.

Wanneer?

 • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
 • 6 jaar of in het eerste leerjaar
 • 9 jaar of in het vierde leerjaar
 • 11 jaar of in het zesde leerjaar
 • 14 jaar of in het derde jaar secundair onderwijs

Soms verschilt die leeftijd of leerjaar omdat de leerling een ander schooltraject loopt. Bijvoorbeeld als een leerling het zesde leerjaar overslaat. Dan zorgen we voor een aangepast contactmoment.

Ouders mee in de eerste kleuterklas

Het eerste contactmoment plannen we liefst met aanwezigheid van de ouders. Dat geeft ons de kans om elkaar te leren kennen. Daarom is het contactmoment in de eerste kleuterklas op afspraak.

Tot het contactmoment op 11 jaar of het zesde leerjaar kunnen ouders meekomen als ze dat even op voorhand laten weten.

Is zo’n contactmoment verplicht?

Ja. De overheid bepaalt de vaste contactmomenten en wat er zeker aan bod moet komen. Het CLB doet dit gratis. Het kan ook buiten het CLB, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Neem hiervoor contact op met het CLB.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek je CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen