Pesten

Pesten heeft altijd nare gevolgen. Blijf niet bij de pakken zitten: we geven je informatie en tips om pesten aan te pakken.

Pesten is van alle tijden, en het gebeurt omdat kinderen en jongeren niet altijd de vaardigheden hebben om in een groep te functioneren. Onderzoek toont aan dat 1 op 6 kinderen ooit gepest wordt. Elke dag wordt 1 op 30 leerlingen gepest. 1 op 4 van de gepeste leerlingen vertelt tegen niemand wat er gebeurt.

Pestgedrag is opzettelijk en gericht op een of meer kinderen. Wie pest, wil dat zijn doelwit zich gekwetst, vernederd, afgewezen, uitgesloten ... voelt. Omdat het dikwijls stiekem gebeurt, is het niet altijd zichtbaar voor leerkrachten en ouders. Cyberpesten (online pesten) blijft ook vaak onzichtbaar voor ouders.

Om het mikpunt van pesterijen te worden hoef je niets bijzonders te doen. Iedereen kan vroeg of laat gepest worden.

Verschillende vormen van pesten:

 • schelden, scheldnamen geven
 • dingen stukmaken, afpakken of verstoppen
 • naroepen, uitlachen, belachelijk maken
 • lichamelijk geweld
 • uitsluiten
 • ...

Gevolgen?

Pesten heeft altijd nare gevolgen. Niet alleen voor de gepeste, maar ook voor de pester zelf en voor de omgeving.

Wie gepest wordt, kan bijvoorbeeld:

 • zich eenzaam voelen;
 • zich onzeker voelen;
 • zich afzonderen;
 • angstig zijn;
 • neerslachtig zijn;
 • slecht eten en slapen;
 • hoofd- en buikpijn hebben;
 • meer afwezig zijn op school;
 • niet meer naar school willen;

Wie zelf pest, doet dat vaak om goed te liggen in de groep, omdat het leuk is om macht te hebben over iemand anders of soms ook omdat hij zelf gepest wordt. Vaak durven andere leerlingen niet ingaan tegen leerlingen die pesten, of doen ze mee. Zo wordt het pestgedrag natuurlijk in stand gehouden. Maar op de duur ligt de leerling die pest toch niet zo goed in de groep en vindt hij het steeds moeilijker om vrienden te maken en te houden.

Als er gepest wordt in een groep, voelen alle leerlingen zich slechter. Er is in de groep dan weinig ruimte voor humor en vriendschap. De agressie gaat overheersen. Daar hebben alle leerlingen last van.

Wat kan je eraan doen?

Als we pesten grondig willen aanpakken, moeten we de hele groep leerlingen betrekken, dus niet alleen de leerlingen die pesten of gepest worden.

Een makkelijke oplossing is er niet. Er zijn wel enkele dingen waar je als ouder van de gepeste, de pester of een ander kind uit de klas rekening kan mee houden.

Tips voor ouders van een leerling die gepest wordt:

 • Aanvaard de situatie zeker niet.
 • Luister naar je kind en steun het.
 • Blijf er met je kind over praten.
 • Lees over pesten en laat je kind erover lezen.
 • Pak de pester niet zelf aan.
 • Neem contact op met de leraar en het CLB.
 • Stimuleer je kind tot activiteiten buiten de school.

Tips voor ouders van een leerling die pest:

 • Neem het probleem ernstig.
 • Geef niet onmiddellijk straf.
 • Probeer de oorzaken te achterhalen.
 • Laat je kind zich inleven in het slachtoffer.
 • Keur agressieve buien af.
 • Neem contact op met de leraar en het CLB.
 • Stimuleer je kind tot activiteiten buiten de school.

Tips voor ouders van leerlingen die merken dat in de klas gepest wordt:

 • Neem het probleem ernstig.
 • Ga met je kind na wat ze zelf kunnen doen om de leerling die gepest wordt te steunen.
 • Neem contact op met de leraar en het CLB

Hoe kan het CLB helpen?

Pesten mag je niet wegpraten. Het moet aangepakt worden door het gezin, door vrienden en vriendinnen, door de klas, door de leerkrachten. Ook het CLB kan hierbij helpen. Maak je je zorgen of heb je vragen over pesten, dan kan je uiteraard contact opnemen met je CLB. Het is goed om weten dat je ook buiten de school en in alle discretie bij het CLB kan aankloppen.

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen