Ontevreden? Een klacht?

Je klopte aan bij het CLB en je bent niet tevreden? Heb je een klacht? Ga daarover zeker het gesprek aan. Samen komen we er wel uit.

Spreek ons aan over je klacht

We doen ons best om elke vraag tegemoet te komen, maar soms spoort dat niet met de verwachtingen of liep er iets mis. Zoiets kan gebeuren en dan willen we niet bij de pakken blijven zitten. We geloven dat we samen moeilijkheden kunnen overwinnen. Dus als je met een klacht zit, spreek ons aan.

Er over praten is de eerste stap. Wil je niet met dezelfde CLB'er praten, vraag dan een gesprek met een collega of de directie. Een frisse blik werpen op een situatie kan soelaas brengen. Elke klacht is voor ons een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Heb je het gevoel dat je blijft zitten met je ontevredenheid, dan kan je een formele klachtenprocedure opstarten. Hoe je dat doet zetten we hier op een rij.

Hoe een klacht indienen?

Je moet de klacht neerschrijven.

Deze vragen helpen je op weg:

 • Over welke leerling gaat het?
 • Wie ben jij tegenover de leerling?
  (Ouder, de leerling zelf, vriend,... )
 • Wat is er precies gebeurd?
 • Wanneer gebeurde dat?
 • Welke CLB'er is betrokken?
 • Wat maakt dat je ontevreden bent?

Wat kan geen klacht zijn?

Niet over alles kan een klachtenprocedure starten. Bijvoorbeeld:

 • Iets wat langer dan 6 maanden geleden is
 • Iets waar je zelf geen belang bij hebt
 • Als de klacht al werd behandeld
 • Als het over regelgeving gaat
 • Als er al een gerechtelijke procedure over loopt
 • Als het over algemeen beleid of voornemens gaat en niet over een specifieke leerling

Je moet de schriftelijke klacht bezorgen:

 • aan de directie
 • of als het over de directie gaat, aan de voorzitter van het inrichtend bestuur

Zorg ervoor dat jouw naam en adresgegevens duidelijk vermeld staan. Zonder die gegevens kunnen we geen klachtenprocedure opstarten.

Je krijgt een ontvangstmelding en informatie over het verder verloop van de klachtenprocedure binnen een termijn van 10 dagen. Let op: valt er een schoolvakantie in die termijn, dan moet je de dagen van de schoolvakantie bijtellen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen