Leerplicht & spijbelen

Goed opgeleid biedt de beste kansen voor de toekomst. Daarom bestaat er zoiets als leerplicht: om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren onderwijs zouden krijgen. Logisch dus dat zonder reden afwezig blijven van school niet mag. Spijbelen is nooit ok.

Afwezig?

Voor leerlingen die vaak zonder geldige reden afwezig zijn, zal het CLB sowieso tussenkomen. Ofwel bekijkt de CLB-medewerker met de school of andere hulpverleners wat er kan gedaan worden, ofwel praten we met de leerling en/of de ouders zelf. Dan gaan we na waarom de leerling niet naar school gaat en wat die leerling, de ouders, de school en CLB daaraan kunnen doen.

Spijbelen? Schoolmoe?

Vaak spijbelen kan nare gevolgen hebben en verhoogt de kans om zonder diploma de school te verlaten. Daarom is het belangrijk om er vroeg genoeg over te praten. In het schoolreglement lees je wat de gevolgen zijn van spijbelen.

Het helpt als je een beeld vormt over het spijbelgedrag. Zet samen alles eens op een rij. Hoe vaak, wat gebeurt er tijdens het spijbelen, wat de gevolgen zijn nu en later, welke gevoelens daarbij opkomen, ...

Waarom spijbelen?

  • Zich niet goed voelen op school
  • Spijbelen lijkt cool?
  • De lessen spreken niet aan.
  • De studierichting is niet ok 
  • Gewoon mee met vrienden  
  • Andere dingen te doen die belangrijker lijken dan de opleiding

Praat er gerust eens over met ons.

Verplicht begeleiding

Wanneer is de CLB-begeleiding verplicht? Voor wie…

  • zo vaak afwezig is dat de schoolloopbaan in het gedrang komt. 
  • minderjarig is en meer dan 5 halve dagen ongewettigd / problematisch afwezig tijdens een schooljaar. 
  • geschorst of tijdelijk uitgesloten is. 
  • definitief uitgesloten is. Dan wordt de overgang naar een nieuwe school begeleid.

(On)geldig afwezig

Ongewettigde afwezigheden worden automatisch doorgegeven aan de overheid. De overheid neemt na 30 halve dagen problematische afwezigheid contact op.

Soms lukt het niet om naar school te gaan. Als dat niet vaak is en met een geldige reden is dat niet zo’n probleem... mits een geldige reden.

Leerplicht versus schoolplicht

In België is er leerplicht vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling 6 jaar wordt tot 18 jaar. Voor wie na 30 juni verjaart, geldt de leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin de 18e verjaardag valt. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt de leerplicht vanaf 5 jaar.

Leerplicht wil niet zeggen dat het verplicht is om naar school te gaan. Ook thuis leren is mogelijk. Daarvoor moet er wel een volwassene zijn die de leerstof kan geven die anders op school gegeven wordt. Wie ingeschreven is op school, heeft wél schoolplicht.

Ben je een leerling

Ben je op zoek naar meer informatie over dit thema?

Zit je met vragen of wil je meer informatie? Contacteer gerust een CLB-medewerker!

Zoek jouw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen