Voorwaarden

Wanneer wordt een leerling als nieuwe anderstalige leerling beschouwd?

Leerlingen die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben

  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen

  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus worden niet meegerekend)

  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven

Aanmelden

Via onderstaand registratieformulier.

Wat na aanmelding?

De verpleegkundige van de school neemt zo spoedig mogelijk contact met de ouders om hen een 'warm onthaal' aan te bieden. Dit houdt in dat de ouders worden uitgenodigd om samen met de verpleegkundige te kijken of het de ouders lukt om de leerling te laten participeren aan onderwijs en wat het CLB hierin kan betekenen. Tegelijkertijd worden minimaal de vaccinatiegegevens van de leerling opgevraagd.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen