Draaiboek Critical Incidents

Is er sprake van een crisis, dan mag u steeds contact opnemen met het CLB. Tijdens de openingsuren van het centrum kan dat op het algemene nummer van de CLB-vestiging. Buiten deze uren kan u contact opnemen met de directie. Vervolgens neemt iemand van het crisisteam terug contact met u op om een goed zicht te krijgen op het incident en om de eerste afspraken te maken voor de concrete opvolging ervan.

Stappenplannen

Een soort leidraad of kapstok die kan gebruikt worden naar aanleiding van verschillende mogelijke crisissituaties. De samenwerking school-CLB wordt hierbij centraal gesteld. Deze algemene leidraad dient uiteraard aangepast te worden op maat van elke school.

Ondersteunend materiaal

Modelbrieven, tips voor gesprek, tips voor omgaan met media en pers.

Extra informatie

Brochures en nuttige telefoonnummers van andere organisaties.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen