Nieuwsflash 04/03/2024 - Luizenbeleid

Luizenbeleid op school

Luizen hoeven niet aan het CLB gemeld te worden.
Wel is het belangrijk om als school een luizenbeleid op te stellen.

Via deze link vindt u alle nodige informatie voor een goed luizenbeleid op school. (hoe opnemen in het schoolregelement, brief voor de ouders, folder nat-kam methode)

Hoofdluizen (Informatie van de VWVJ)

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen