HIT?! Wasda?


Hit?! is een project voor jongeren over geluk en veerkracht, dat start met de uitnodigende vraag "Hoe Is 'T". Het Hit?!-project is een laagdrempelig groepsaanbod rond mentaal welbevinden gericht op leerlingen van het 2de jaar van het secundair onderwijs.

Het project kreeg de naam Hit?! (Hoe Is 'T?!) omdat deze simpele vraag ons brengt bij welbevinden, bij geluk en veerkracht.

We openen de dialoog onder leeftijdsgenoten en leren vaardigheden aan die kunnen helpen om hun veerkracht te versterken en hun geluksgevoel aan te wakkeren. De geluksdriehoek, samengesteld door het Vlaams Instituut Gezond Leven, is onze leidraad.

Waarom?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gemiddeld 8 à 10 jaar duurt alvorens iemand hulp zoekt. Redenen hiervoor kunnen van financiële aard zijn, stigmatisering, ontkenning dat er een probleem is of het idee dat men het zelf kan oplossen. De stap naar gespecialiseerde hulp is nog groter voor kwetsbare doelgroepen zoals kinderen en jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.

Door vroegtijdig in te zetten op preventie kunnen problemen worden voorkomen of in een vroeg stadium worden aangepakt, waardoor de behoefte aan dure behandelingen en langdurige zorg kan worden verminderd.

Door middel van educatie en bewustwording kunnen jongeren vroegtijdig tekenen van problemen herkennen en zelf actie ondernemen om hun welzijn te beschermen. Hoe jonger en hoe vroeger we kunnen ingrijpen, hoe beter!

Als CLB willen we investeren in mens en samenleving. We leggen onze focus op het versterken van het mentaal welbevinden bij kinderen en jongeren. Door te investeren in preventie kunnen we de last van geestelijke gezondheidsproblemen verminderen en een gezondere en veerkrachtigere samenleving opbouwen. Geestelijke gezondheid heeft immers invloed op het functioneren, de relaties en de kwaliteit van het leven van het kind of de jongere.

Hoe?

Via het geven van interactieve workshops rond geluk en veerkracht leren we jongeren vaardigheden die hen kunnen helpen om hun veerkracht te versterken en hun geluksgevoel aan te wakkeren. We doen dit aan de hand van de Geluksdriehoek, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De leerlingen van het 2de jaar van het secundair onderwijs zijn een weloverwogen doelgroep. We bieden hen 4 workshops aan (2 keer 2 workshops, met een korte tussenperiode).

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen