Systematische contactmomenten

De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp kan aanbieden.
Daarom zijn de contactmomenten wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je kind.

5 verplichte contactmomenten

Vóór elk onderzoek geven we een vragenlijst waarop je kan aangeven hoe het met jou of met je kind gaat en of je je ergens zorgen over maakt. Jouw antwoorden helpen ons om het contactmoment goed te kunnen uitvoeren en beoordelen.

1ste kleuterklas (3-4 jaar)

Tijdens dit contactmoment bekijken we de lengte en gewicht van je kindje (om de groei op te volgen). We testen de oogjes en -indien nodig- het gehoor en we bekijken hoe je kind ontwikkelt. We schenken hierbij speciaal aandacht aan spraak en motoriek.

We nodigen de ouders graag mee uit om persoonlijk kennis te maken. In het filmpje hieronder leggen we alvast uit wie we zijn en wat je van ons mag verwachten.

1ste leerjaar (6-7 jaar)

Op deze leeftijd hebben we aandacht voor lengte en gewicht (om de groei goed op te volgen), het gehoor en de ogen. We controleren het verzicht, de stand van de ogen en het kleurenzicht. Tijdens dit contactmoment wordt er ook een herhalingsinenting aangeboden tegen polio, kroep, klem en kinkhoest.

4de leerjaar (9-10 jaar)

Tijdens dit contactmoment hebben we opnieuw aandacht voor lengte en gewicht en de ogen (het verzicht). Er wordt ook een herhalingsinenting aangeboden tegen mazelen-bof-rubella.

6de leerjaar (11-12 jaar)

Op deze leeftijd hebben we ook aandacht voor lengte en gewicht. We controleren het verzicht en het dieptezicht maar ook het gehoor.

3 secundair (14-15 jaar)

Dit is het laatste contactmoment. We bekijken opnieuw jouw lengte en gewicht zodat we goed je groei kunnen opvolgen. We controleren je gehoor en bekijken hoe ver je puberteit ontwikkeld is. We willen ook graag weten hoe je je voelt en hoe het met je gaat.
Tijdens dit contactmoment wordt er opnieuw een herhalingsinenting tegen kroep, klem en kinkhoest aangeboden.

Wat gebeurt er met de gegevens van het onderzoek?

De gegevens van het onderzoek zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor jou en het CLB-team. Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim.

Voor een goede zorg op school kan het soms belangrijk zijn dat de school op de hoogte is van sommige medische gegevens (bv. als je niet goed ziet of hoort). Leerkrachten kunnen hier dan rekening mee houden in de klas. Maar we geven nooit resultaten door zonder dat jij of je ouders dit weten!

Vaccinaties

Vaccinaties zijn belangrijk, je hele leven lang.
Daarom bieden wij op bepaalde leeftijden een (herhalings)inenting aan. Een overzichtje:

1ste leerjaar (6-7 jaar)
> herhalingsinenting tegen polio, kroep, klem en kinkhoest.
4de leerjaar en
(tijdens schooljaar 2023-2024) 5de leerjaar
> herhalingsinenting tegen mazelen-bof-rode hond.
1ste middelbaar (12-13 jaar)

> inenting tegen HPV (humaan papillomavirus).
> dit zijn 2 inentingen (1 inenting tijdens het 1ste trimester, 1 tijdens het 3de trimester)
3de middelbaar (14-15 jaar)

> herhalingsinenting tegen kroep, klem en kinkhoest.

Je krijgt telkens op voorhand een brief met alle informatie over de vaccinatie. De inenting kan gebeuren door het CLB of bij de huisarts. We geven nooit een inenting zonder toestemming!

Tijdens elk contactmoment kijken wij het vaccinatieschema na. Indien er een inenting ontbreekt, kan er steeds door ons een inhaalvaccin gegeven worden wanneer jij of je ouders hier toestemming voor geven.

Wanneer wij een inenting hebben toegediend, zetten we de gegevens in Vaccinnet, dit is het registratiesysteem van de overheid. Zo kan je steeds zien welke inentingen jij of je kind al kreeg.

Wens je meer info over vaccinaties?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen