Aan elke school is één (soms twee) contactpersoon van het CLB verbonden. De contactpersoon kan een arts, verpleegkundige, psycholoog, pedagoog of maatschappelijk werker zijn. Hij of zij onthaalt elke nieuwe vraag binnen de school tijdens geplande overlegmomenten (of soms ook tussendoor). Leerlingen en ouders kunnen ook zelf de onthaalmedewerker contacteren. Dit kan rechtstreeks bij het CLB of via de school. Deze contactpersoon maakt deel uit van een team dat bestaat uit minstens 7 andere onthaalmedewerkers. Zij vormen samen het onthaalteam van het CLB. Zoek hier wie de contactpersoon is voor jouw school.

Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker
• hiermee zelf aan de slag gaan
• doorverwijzen naar andere diensten
• de vraag doorgeven aan het trajectteam van het CLB

Het trajectteam werkt nauw samen met het onthaalteam. Het trajectteam bestaat uit artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We spreken dan van een begeleidingstraject. Soms zullen ze beslissen dat het nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan een diagnostisch traject starten.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medische onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten voor hun rekening.

Het infoteam van het CLB verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studierichtingen en/of beroepsmogelijkheden en het keuzeproces. Persoonlijke vragen in verband met de studie- of beroepskeuze worden behandeld door het onthaalteam. Hiervoor kan je dus terecht bij de CLB-contactpersoon van de school.


Maakt u zich zorgen over de bescherming van uw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacyverklaring.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen