Elke leerling, ouder of derde die gebruik maakt van de dienstverlening van het CLB kan zijn ongenoegen of ontevredenheid met betrekking tot handelingen of procedures gesteld door personeelsleden van het CLB in de uitvoering van hun opdracht melden.

1. De klacht komt terecht bij de betrokken CLB-medewerker

De CLB-medewerker gaat in gesprek met de klager en zoekt naar de reden van het ongenoegen. Daarbij probeert hij duiding te geven over het waarom van de aanpak.
Indien de CLB-medewerker aanvoelt dat hij geen genoegdoening kan geven aan de klager, stelt hij voor het probleem eerst zelf voor te leggen aan de directeur, of de klager de gelegenheid te geven persoonlijk de directeur aan te spreken.

2. De klacht komt terecht bij de directeur

De directeur tracht een dialoog op gang te brengen tussen klager en CLB-medewerker. Als het gesprek tussen klager en CLB-medewerker geen positief gevolg heeft, komt de klacht terug bij de directeur.

3. Er is nog geen oplossing

Indien de klager geen onderhoud met de directeur wenst of indien een onderhoud met de directeur niet tot een bevredigende oplossing zou leiden, wordt door de medewerker of de directeur aan de klager de nodige uitleg gegeven om de schriftelijke, formele klachtenprocedure te starten. Hierbij dienen een aantal vormelijk regels gerespecteerd te worden en kan de klager in contact gebracht worden met het inrichtend bestuur of hogere rechtsmiddelen.

De formele klachtenprocedure kan op eenvoudig verzoek verkregen worden.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen