Onze missie : wij gaan voor optimale kansen

Alle kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om de onderwijsloopbaan te ontwikkelen die het best overeenkomt met de eigen vaardigheden, talenten en interesses, ongeacht de sociaal-economische achtergrond, de etnische afkomst, het geslacht of de psychische en fysische beperkingen. Elk kind heeft recht op optimale kansen voor zijn ontwikkeling.

Vrij CLB Leieland wil dit bereiken door:

  • Een laagdrempelige dienst te zijn die streeft naar een 100% breed onthaal. Alle jongeren en hun ouders kunnen met al hun vragen hier terecht. We helpen ze minstens één stap verder.
  • Een kwaliteitsvol begeleidingstraject op maat van de jongere aan te bieden. We zorgen voor een transparante en deskundige dienstverlening en werken samen in multidisciplinaire teams.
  • Jongeren respectvol te bejegenen en hen te erkennen in hun rechten. We geloven in de krachten en sterktes van elke jongere en zijn context. We willen samen met ouders en school deze sterktes helpen ontwikkelen.
  • Deskundig om te gaan met kinderen en jongeren in verontrustende situaties. We hebben bijzondere aandacht voor die jongeren en willen partner zijn in hun recht op hulp en het bieden van kansen.
  • Onafhankelijk, laagdrempelig, emancipatorisch, preventief en met respect voor de privacy en de levensbeschouwing van alle betrokkenen te werken.
  • Onze missie uit te dragen via al onze medewerkers naar scholen en partners en initiatieven te nemen die in het teken van deze missie staan.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen