Hoe gaat het CLB om met uw gegevens?

Het CLB gaat met jouw gegevens om zoals dit voorzien is in de 'Algemene verordening gegevensbescherming'

Gegevensbescherming door CLB Noordwest-Brabant

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Vrij CLB Noordwest-Brabant (maatschappelijke zetel: Spiegelstraat 1, 1730 Asse) in het kader van de decretaal bepaalde opdracht van het CLB, nl. de begeleiding van leerlingen in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor verwerken wij gegevens van medische, somatische, psychologische, pedagogische en sociale aard in functie van de vier domeinen waarop het CLB leerlingen begeleidt: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Deze verwerking van je persoonsgegevens doen wij op volgende rechtsgronden: omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn of met je toestemming.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de toepasselijke regelgeving, o.m. de regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding, de regelgeving inzake de privacy. Deze regelgeving voorziet o.m. een recht om je gegevens op elk moment in te kijken, te verbeteren, te vragen om ze door te geven.

In bepaalde gevallen kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, uiteraard leven wij daarbij de regelgeving strikt na.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen