1ste kleuters

Naar aanleiding van de coronamaatregelen kunnen de systematische contactmomenten van het 1ste kleuter, samen met de ouder(s), op het CLB niet meer doorgaan dit schooljaar.

Er zijn ongeveer 1/3 van alle 1ste kleuters samen met hun ouder(s) op Trikant niveau reeds langsgekomen.
Voor de overige 2/3 vragen wij om deze brief te communiceren naar de ouders, door deze link te plaatsen binnen jullie online communicatie platform met de ouders of via jullie eigen website.

Brief aan de ouders met een 1ste kleuter

Beste ouders,

In het kader van de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om onze contactmomenten voor de eerste kleuters op een andere manier te laten doorgaan.
Heel wat ouders hadden reeds een afspraak gemaakt in de komende weken. Al deze afspraken vervallen en zullen niet doorgaan.
Ons medisch team zal voor alle 1ste kleuters (die nog geen onderzoek kregen in het CLB) een dossierstudie doen.
Wij baseren ons hiervoor op de gegevens vanuit dossier Kind en Gezin, de schoolgegevens, de vaccinatiegegevens en de oudervragenlijsten (als die reeds in ons bezit zijn).
Op basis daarvan bepalen wij welke kleuters we graag individueel uitnodigen voor een contactmoment in het CLB met de CLB arts. We nemen hierover zelf contact met de ouders .
De andere kleuters zullen we klassikaal onderzoeken als de school weer opstart. De resultaten van dit onderzoek worden jullie nadien bezorgd.

Ouders die ongerust zijn over de ontwikkeling van hun kleuter kunnen zelf contact opnemen met CLB.
Dit kan via telefoon of mail.

Met vriendelijke groeten,

De artsen en paramedisch werkers van Vrij CLB Trikant

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen