COVID VRAGEN SCHOOL

Hieronder vind je een FAQ lijst in functie van de risico analyse (fysieke veiligheid) voor de heropstart van de scholen in corona-tijden.
De vermelde adviezen worden dagelijks ge├╝pdatet zodat steeds de meest recente informatie beschikbaar is.

FAQ COVID VRAGEN

Klik hier om steeds de actuele update van de FAQ vragen te vinden.

Indien je geen op je antwoord vindt neem contact met de verantwoordelijke CLB-er van je vestiging.

Risicoanalyse fysieke veiligheid scholen

Jullie kunnen hiervoor ondersteuning van het CLB inroepen.

Per vestiging is er hiervoor een hoofdverantwoordelijke aangesteld, die daarna de opdracht verder gaat dispatchen naar de (para-)medische discipline.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen