Vragen & Antwoorden

Hieronder vind je belangrijke sites terug waar je antwoorden kan terugvinden op al je vragen. Onze eigen FAQ, opgemaakt vanuit al jullie vragen, is aan een update toe, cf. gewijzigde zaken zoals bv. quarantaine tijd. De FAQ komt terug online als alles herwerkt is.

Onderwijs vragen

FAQ ONDERWIJS

FAQ OUDERS

Vragen en antwoorden

Jullie kunnen bij vragen ook steeds ondersteuning van het CLB inroepen.

Per vestiging is er een hoofdverantwoordelijke aangesteld, die daarna de opdracht gaat dispatchen naar de (para-)medische discipline.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen