Bezwaar

Indien je goede raad of bedenkingen hebt rond onze werking of indien je niet tevreden bent over de werking van ons CLB of een tussenkomst van onze medewerkers, vinden wij het zeer belangrijk dat je dit meldt.

Je kan hiervoor terecht bij elke CLB-medewerker, die uw klacht ernstig zal nemen en in de eerste plaats met jou zal overleggen om na te gaan of de klacht opgelost kan worden. Indien het bezwaar aansleept, kan je volgende stappen ondernemen:

  • zich wenden tot het diensthoofd van de betrokken medewerker of de verantwoordelijke arts (bij medische activiteiten);
  • een formele klacht indienen.

Formele klacht.

Voor informatie over het verloop van een klachtenprocedure kan je terecht bij de directeur:

Dhr. Johan Van Acker - 03/316.20.05

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen