CLB en de Integrale Jeugdhulp


Het CLB is een organisatie binnen de Brede Instap van de Integrale Jeugdhulp. Dit betekent dat iedereen met een vraag over een kind of jongere bij het CLB terecht kan. Je vraag wordt onthaald en beluisterd. We proberen je verder te helpen met informatie of advies. Mogelijk verwijzen we je naar een andere dienst in de hulpverlening of gaan we je kortdurend begeleiden.

Ons CLB heeft een erkenning als multidisciplinair team (MDT). Zo kunnen wij een aanvraag doen voor hulp die niet-rechtstreeks toegankelijk is voor kinderen of jongeren binnen de Integrale Jeugdhulp. Hiertoe stellen we samen met jou een dossier op dat jouw zorgvraag omschrijft en motiveert op basis van gesprek en onderzoek.

Het CLB heeft binnen de Integrale Jeugdhulp ook een belangrijke opdracht in het omgaan met verontrusting.

In onderstaand filmpje krijg je een inleiding.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen