Je leerlingendossier

Wanneer een leerling in begeleiding komt, maakt het CLB een dossier. Daarin komt alles wat met de leerling en de begeleiding te maken heeft. Zijn daar gegevens over je gezondheid bij, dan worden die apart bijgehouden. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

! We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
! We houden ons aan het beroepsgeheim.
! We volgen de Wet op de Privacy.

Je dossier inkijken

Vanaf 12 jaar mag je als "bekwame minderjarige" je dossier inkijken.
Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming.
Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven.

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken.

Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.

Je hebt het recht te weten

Je hebt het recht te weten:
- dat er een dossier bestaat;
- welke gegevens in het dossier staan;
- waarom het CLB die gegevens bijhoudt;
- wat er met die gegevens gebeurt.

Geen inzage in volgende informatie:
- bezorgd door iemand anders die dat vertrouwelijk wil houden;
- over iemand anders tenzij de leerling er mee samenwoont;
- die de leerling zou schaden;
- in documenten bestemd voor het gerecht.

Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Bijvoorbeeld als je ouders scheiden mag een kopie van het dossier niet gebruikt worden.

Uitzondering op gezondheidsgegevens.
Voor gegevens over je gezondheid ligt het anders. Die kan je alleen inkijken in overleg met de arts.

Gegevens wijzigen?

Je mag zelf gegevens laten toevoegen of verbeteren in je dossier. Als je ernstige redenen hebt om gegevens niet in je dossier te zetten, dan kan je dat vragen. Het mag niet gaan om gegevens die erg belangrijk zijn voor je begeleiding of die het CLB verplicht in je dossier moet zetten, zoals gegevens uit de medische onderzoeken en leerplichtbegeleiding. Je bekijkt dat in ieder geval altijd samen met je hulpverlener.

En later?
We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste consult of vaccinatie. Daarna vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs).

Je dossier houden we bij op in ons centrum: VCLB Weimeersen, Zuiderlaan 42 te 8790 Waregem. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen