Aanmelden anderstalige nieuwkomers:

Nieuwe inschrijvingen van anderstalige nieuwkomers online aanmelden: via dit formulier aan het CLB, via onze website

Op basis van deze melding maken wij dan een afspraak met de anderstalige nieuwkomer voor het onthaalgesprek + controle vaccinatiestatus.

Er is een apart email-adres AN@clbwetteren.be voor vragen rond de anderstalige nieuwkomers. (vb: Komt deze lln in aanmerking? Ouders of lln is niet aanwezig op school voor gesprek, …. )


Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen