Directie

Mevr. Evy Meert

Te bereiken in Vestiging Mechelen

Vijfhoek 1a – 2800 Mechelen

Tel.: 015 288 552


Inhoudelijke coördinatoren

Medische preventie (PGZ): Ann Popelier - Tel.: 015 288 540

Onderwijsloopbaan (OLB): Anneleen Steensels - Tel.: 015 288 542

Leren en studeren (L&S)-Specifieke noden-Zorgcontinuüm-HGD:
Anne De Smedt - Tel.: 015 288 515

Psychosociaal functioneren (PSF)-Integrale jeugdhulp (IJHV):
Annemie Bieseman - Tel.: 015 288 504

Kansenbevordering: Brigitte Saerens - Tel.: 03 451 22 42

Kwaliteitscoördinator

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen