Naar volgend (school)jaar

Het is een schooljaar als geen tevoren. Een aantal regels zijn aangepast om het allemaal wat haalbaarder te maken. We zetten het op een rij.

Naar het secundair

Getuigschrift BaO tem 31 augustus
Een getuigschrift basisonderwijs mag ook na 30 juni worden uitgereikt, ten laatste op 7 juli. Voor leerlingen die huisonderwijs volgen, ligt het anders. Examenscholen krijgen tijd tot 31 augustus.

Geen getuigschrift BaO, wel naar 1A
Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs mogen starten in 1A als de toelatingsklassenraad en ouders of opvoedingsverantwoordelijke akkoord zijn.

Getuigschrift BaO, toch naar 1B
Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs (uit schooljaar 2019-2020) mogen starten in 1B als de toelatingsklassenraad en ouders of opvoedingsverantwoordelijke akkoord zijn.

In het secundair

Deliberatie
Scholen krijgen sowieso tijd tot en met 7 juli om te delibereren en te proclameren. Voor leerlingen waarbij de klassenraad onvoldoende informatie heeft, kan de deliberatie uitgesteld worden. De klassenraad bepaalt in dat geval hoe ze meer informatie kan inwinnen. De school zorgt dan voor ondersteuning voor de leerling.

GIP
Scholen mogen een geïntegreerde proef (GIP) organiseren, maar moeten dit niet. Dit beslist de school zelf. Als er een GIP georganiseerd wordt, dan kan die beoordeeld worden zonder de gebruikelijke deskundigen.

Kwalificatieproef in BuSo OV3
Scholen mogen een kwalificatieproef in BuSo OV3 organiseren, maar moeten dit niet. Dit beslist de school zelf. Als er een proef georganiseerd wordt, dan kan die beoordeeld worden zonder de gebruikelijke deskundigen.

Stage BuSo OV3
Voor dit schooljaar moet de leerling uitzonderlijk niet voldoen aan de minimale duur van de leerlingenstage in de kwalificatiefase van BuSo OV3.

Werkplek kinderverzorging of zorgkundige
Leerlingen in de opleidingen kinderverzorging duaal en zorgkundige duaal hoeven dit schooljaar niet voldoen aan de regel van 2 werkplekken of de minimumduur.

Verslag
Omdat niet alle trajecten naar extra zorg tijdig afgerond zullen zijn, zal het voor sommige leerlingen mogelijk zijn om een tijdelijk verslag op te stellen voor volgend schooljaar. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zal uitzonderlijk een attestwijziging verslag mogelijk zijn.

Na secundair

Toelatingsexamens
Het toelatingsexamen arts valt dit jaar op 25 augustus en tandarts op 26 augustus. De resultaten worden in de loop van september meegedeeld.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen