Traject naar extra zorg tijdens de coronacrisis

Uitzoeken welke zorg het best bij jouw kind past kan door de coronacrisis beïnvloed worden. Het kan zijn dat het niet haalbaar is om een traject (volledig) af te ronden. Enkele maatregelen moeten ervoor zorgen dat we samen voor elke leerling toch de gepaste zorg kunnen organiseren.

Zo is

  • het dit schooljaar mogelijk dat leerlingen naar een ander type of opleidingsvorm overgaan in de loop van het schooljaar. We voeren in dat geval een attestwijziging door in de loop van het schooljaar. Normaal is zo'n overstap enkel mogelijk bij aanvang van het schooljaar.
  • extra zorg en een overstap naar buitengewoon onderwijs waarvoor normaal een diagnose nodig is, tijdelijk mogelijk zonder diagnose. Dat is wel erg uitzonderlijk. In dat geval stelt het CLB een tijdelijk verslag op.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen