In hun beleidsplan bepalen de vrije centra samen wat ze willen realiseren tegen 2024. Op basis van de door iedereen gedeelde missie, visie en kernwaarden werden 4 speerpunten geformuleerd. Voor die speerpunten formuleerden we we strategische en operationele doelstellingen. Daar zetten we samen op in.

Speerpunten

  1. Vrij CLB is stevig verankerd in de lokale gemeenschap
  2. We bieden maatwerk in samenspraak
  3. We zijn deskundige, betrokken en enthousiaste medewerkers
  4. Vrij CLB maakt zijn effectiviteit meetbaar en zichtbaar

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen