De vrije centra voor leerlingenbegeleiding

Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Met vragen en zorgen over jouw kind kan je terecht bij het CLB waarmee de school van jouw kind samenwerkt. Hier vind je meer over de organisatie van de vrije CLB's in heel Vlaanderen.

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding werken samen en vormen het Vrij CLB Netwerk. Door samen te werken in heel Vlaanderen beschikken we over deskundigheid en ervaring over een waaier aan onderwerpen. Dat netwerk ontdek je hier.

Missie en visie

De vrije CLB's kiezen resoluut voor de leerling. Dat is onze taak. Samen met jullie, scholen en partners maken we dat waar.

CLB in cijfers

Hoeveel leerlingen zien CLB's en waarmee kloppen ze bij ons aan?
Dat kom je te weten in onze jaarrapporten.

Vrij CLB Netwerk

Een netwerk in heel Vlaanderen staat voor je klaar. Dat garandeert deskundigheid en ervaring over een waaier aan onderwerpen.

Vacatures

Zin om leerlingen te helpen? We zijn (quasi) altijd op zoek naar nieuwe werkkrachten in een van onze 140 plaatselijke CLB vestigingen.

Persberichten

We zijn meer bezig met leerlingen dan met de pers, toch laten we af en toe van ons horen.

Geschiedenis

Wist je dat de voorgangers van het CLB al in de 19e eeuw ontstonden?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen