Wat doet het CLB voor u en uw kind?

Gratis informatie, advies en begeleiding

Je maakt je zorgen? Heb je het gevoel dat er iets niet goed zit? Neem gerust contact op met ons. Een bekwaam en veelzijdig team van specialisten staat klaar om te helpen. Samen bekijken we wat er aan de hand is en wat we er kunnen aan doen. Belangrijk om weten: de diensten van het CLB zijn helemaal gratis.

Waarmee kan je bij ons terecht?

Jij en je kind kunnen op ons rekenen voor de volgende vier punten.

  • Psychosociaal functioneren. Hoe voelt je kind zich in de groep? Is het goed geïntegreerd of heeft het moeilijkheden om aansluiting te vinden? Zit het goed in z’n vel? Is het gelukkig op school?
  • Leren en studeren. Kan je kind volgen? Heeft het leermoeilijkheden? Zo ja, waaraan ligt dat? Wat zijn z’n sterktes en wat verdient meer aandacht?
  • Preventieve gezondheidszorg. Is je kind gezond en wel? Hoort en ziet het goed? Hoe zit het met zijn algemene fysieke toestand? Zijn er dingen waar speciaal aandacht moet aan besteed worden? Beter voorkomen dan genezen!
  • Begeleiding van onderwijsloopbaan. Is je kind klaar voor de overstap naar lager of secundair? Wat zijn de interesses van je kind? Wat zijn z’n talenten en waarin is het wat minder goed? Wat zijn de beste keuzes voor de toekomst?

Deze vier pijlers houden we samen met jou en de school in de gaten, en als dat nodig is, helpen we. Blijkt er meer hulp nodig dan lopen we een traject om na te gaan wat nodig is. Zolang je kind in de lagere school zit, doen we dat altijd in overleg met jou.

Systematisch contact

Sowieso zien we leerlingen 5 keer in hun schoolloopbaan. Vroeger zagen we ze op 'medisch onderzoek'. Die preventieve onderzoeken vallen niet weg, maar tijdens zo'n contactmoment kan eigenlijk alles aan bod komen. Hét moment om iets aan te kaarten en vragen te stellen. Vandaar dat we nu spreken van 'systematische contacten'.

Hoe helpen we je?

Als dat kan helpen we je meteen verder. In het andere geval zoeken we samen uit wat er aan de hand is: we stellen vragen, nu en dan laten we een vragenlijst invullen of voeren we een test uit. We luisteren naar jou en de beleving van jouw kind. Daarbij is wat er goed loopt even belangrijk als wat er niet goed loopt. Dan zoeken we samen op een gestructureerde manier over mogelijk aanpassingen die jouw kind kunnen helpen.

Eventueel bieden we korte begeleiding aan.

Blijkt er meer gespecialiseerde hulp nodig dan lopen we een traject om de nodige attesten af te leveren binnen onderwijs. Daarnaast is het mogelijk dat we een andere hulpverlener voorstellen, omdat die beter kan helpen. Uiteraard wijzen we je in dat geval de weg.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen