CLB blijft laagdrempelige partner voor schoolgaande jeugd: contact met ruim 816 000 leerlingen - 10/01/2020

Bijna de helft van de leerlingen passeert jaarlijks langs het CLB voor medisch onderzoek. Daarnaast komt 1 op 4 leerlingen bij het CLB aankloppen met andere vragen. Het CLB blijft hiermee zijn rol als maatschappelijk relevante actor vervullen voor leerlingen, ouders en scholen en externe diensten die werken met schoolgaande jongeren.

De centra voor leerlingenbegeleiding, die jaarlijks bijna de helft van alle leerlingen zien, detecteren vroegtijdig problemen in groei en ontwikkeling en maken op die manier hun maatschappelijke rol meer dan waar. In 2017-2018 kwamen 532 558 leerlingen op medisch onderzoek. Dat de CLB’s een belangrijke signaalfunctie blijven uitoefenen via het ‘medisch onderzoek’ blijkt duidelijk. Zo vindt meer dan 80% van de externe doorverwijzingen voor gezichtsscherpte plaats in het kleuter- of lager onderwijs. Omdat een onvoldoende scherp zicht een belangrijke impact kan hebben op de onderwijsparticipatie van de leerling, is vroege detectie cruciaal.

Daarnaast kwamen nog eens 284 267 leerlingen (23,83% van de totale schoolpopulatie of bijna 1 op 4 leerlingen) één keer of meermaals in contact met het CLB met vragen over leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en/of psychosociaal functioneren. Ook laagdrempelige online kanalen zoals Onderwijskiezer.be en CLBch@t zijn intussen gevestigde waarden met respectievelijk meer dan 1 600 000 bezoeken en meer dan 4 300 gesprekken. Deze contacten zitten niet vervat in de cijfers van de reguliere contacten met het CLB.

Bovendien is het CLB een laagdrempelige partner voor leerlingen als het moeilijk gaat, ook thuis. Dit blijkt uit het feit dat er bij vragen over verontrustende situaties thuis steeds meer een beroep gedaan wordt op het CLB.

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Het jaarverslag toont de maatschappelijke toegevoegde waarde aan van de CLB’s. Om de CLB’s ook morgen nog performanter te laten werken, vraagt de CLB-sector in zijn memorandum het volgende aan de nieuwe Vlaamse regering:

  • Investeer in de CLB’s zodat ze hun maatschappelijke rol kunnen waarmaken.
  • Stop de versnippering – en erken de rol en expertise van het CLB. Versterk structureel de capaciteit van het CLB in plaats van nieuwe projecten op te richten.
  • Erken de rol die de CLB’s als onderwijsactor innemen op het snijpunt tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. Erken ons structureel als gesprekspartners binnen alle domeinen.
  • Geef ruimte voor innovatie, veranker structureel middelen en voorzie in een flexibele regelgeving.
  • Leg de regie over de hulp zo dicht mogelijk bij de mensen die hulp nodig hebben en investeer in capaciteit.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06
02 790 93 16
inge.van.trimpont@g-o.be


Walentina Cools
Coördinator pedagogische begeleiding CLB OVSG
Onderwijskoepel van Steden
en Gemeenten vzw

0485 36 05 40
02 300 70 28
walentina.cools@ovsg.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk

0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be


Karolien Elsen
Pedagogisch begeleider CLB
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

0468 31 85 78
karolien.elsen@pov.be

CLB's over de netten heen

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier organisaties) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen