Persberichten

Contacteer het persteam van Vrij CLB Netwerk: bel naar Stefan Grielens (directeur) of Ellen De Prins (communicatie). Je kan ook een mailtje sturen naar Ellen De Prins.

Geef CLB de middelen om preventief te werken

Met zorgen naar school

CLB's vaccineren niet tegen COVID-19

Paleis waardeert CLB

CLB'ers in de bloemetjes op 4 februari!

CLB's klaar voor heropstart vaccinaties

Verontrustend meer moeilijkheden thuis

Onderwijskiezer maakt leerlingen wegwijs

Grote tevredenheid over CLB chat bij leerlingen en ouders

Lees hoe de nieuwe regering de CLB-werking kan versterken

CLB deelt frustraties over gebreken in jeugdhulp

Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Een nieuw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen