Paleis waardeert CLB

CLB'ers in de bloemetjes op 4 februari!

CLB's klaar voor heropstart vaccinaties

Verontrustend meer moeilijkheden thuis

Onderwijskiezer maakt leerlingen wegwijs

Grote tevredenheid over CLB chat bij leerlingen en ouders

Lees hoe de nieuwe regering de CLB-werking kan versterken

CLB deelt frustraties over gebreken in jeugdhulp

Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Een nieuw CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen