CLBch@t verlaagt de drempel naar het CLB - 12/01/2024

BRUSSEL – De chathulp van de CLB-sector heeft een bijzonder krachtige preventieve functie. Jongeren maken er gebruik van om vaak gevoelige thema’s te bespreken met een professionele hulpverlener.

Gemiddeld ontstaan psychische problemen bij jongeren rond hun 15 à 16 jaar, zo blijkt uit een recent rapport van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Met CLBch@t wordt net die doelgroep bereikt: De gemiddelde leeftijd van de jongeren die er online komen is 14,5 jaar. Daardoor kunnen ze in een vroeg stadium spreken over de moeilijkheden die ze ondervinden. Tijdens het gesprek kan de chatmedewerker samen met de jongere op zoek gaan naar de meest gepaste hulp.

Hoger aantal chats over pesten op school

Tijdens het afgelopen schooljaar werden 8281 chatgesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Zo gingen jongeren in het afgelopen schooljaar 2022-2023 via CLBch@t meer dan ooit in gesprek over pestsituaties op school. Bijna 6,5% van alle gesprekken met leerlingen ging over het thema pesten. Hierdoor werd dit het 4de populairste thema op de chat na studiekeuze, gezinsconflicten en zelfmoordgedachten.

CLB-medewerkers ideaal geplaatst om vragen van leerlingen en ouders op te vangen

Omwille van hun ervaring in de werking van het plaatselijke CLB zijn de betrokken CLB-medewerkers ideaal geplaatst om chatgesprekken over deze thema’s te voeren. Ze slagen erin om leerlingen en ouders warm en professioneel op te vangen.

Onderwijsminister Ben Weyts sluit hierop aan: “Leerlingen die zich goed voelen, zullen ook goed leren. Net zoals wie goed leert, zich ook goed voelt. De strijd voor meer onderwijskwaliteit gaat dus hand in hand met de strijd voor mentaal welzijn. We investeerden dan ook fors in CLBch@t”.

Meer info

Alle leerlingen en hun ouders zijn welkom op clbchat.be, het anonieme chatonthaal van alle CLB’s in Vlaanderen. Dit op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen