Informatie als een sleutel voor studiesucces in het hoger onderwijs.

Of de rol van Onderwijskiezer.be in het keuzeproces van jongeren bij de overstap naar het hoger onderwijs.

Heel wat jongeren kiezen de dag van vandaag nog vaak voor een richting die hen niet goed blijkt te liggen. Dat zien we in de slaagpercentages en het studierendement in tal van richtingen in het hoger onderwijs. Het verkennen en verwerken van (veel) informatie speelt daar o.a. een belangrijke rol in. Onderwijskiezer.be draagt zijn steentje bij zodat jongeren een degelijk afgewogen en realistische studiekeuze kunnen maken op het einde van het secundair onderwijs.

Onderwijskiezer.be = online informatie en hulp bij keuzeprocessen
Studenten die nog geen flauw idee hebben welke opleidingen ze meer in detail willen verkennen, nemen best een kijkje op Onderwijskiezer.be. Ze vinden er actuele, officiële en objectieve onderwijsinformatie over alle onderwijsniveaus, beroepen en opleidingen. Bovendien kunnen ze aan de hand van verschillende online testen meer zelfkennis opbouwen. Dat zijn onder andere belangstellingsvragenlijsten, een vragenlijst studiehouding, een vragenlijst over studiekeuzetaken (VST), een exploratietest, Columbus en de instaptoets lerarenopleiding. Zo krijgen jongeren meer inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden.

Je SID-IN-bezoek via Onderwijskiezer.be voorbereiden met een persoonlijke route en checklists
Binnenkort vinden de studieinformatiedagen of SID-Ins plaats in elke Vlaamse provincie. Veel scholen organiseren een bezoek aan een SID-IN, maar studenten en hun ouders kunnen er ook zelf naartoe (op zaterdag). Op die beurs staan niet alleen opleidingsverstrekkers. Ook de CLB’s hebben er hun stand samen met Onderwijskiezer. Daar beantwoorden CLB’ers alle vragen van jongeren om hen op weg te helpen naar een goede studiekeuze. Om het maximum uit de beurs te halen, bereiden studenten hun bezoek best voor. Dat kan door online testen in te vullen, door de mogelijke richtingen te verkennen op Onderwijskiezer.be en vervolgens voor de SID-IN een persoonlijke route uit te stippelen. Ze vinden er ook checklists over studie- en beroepsinformatie met vragen die ze als inspiratie kunnen gebruiken tijdens hun bezoek aan de verschillende standen.

En meer: onderwijslandschap en studierendement leren kennen
Onderwijskiezer.be biedt niet alleen informatie over de verschillende soorten hoger onderwijs, het leerkrediet en een schakeljaar. Studenten vinden er ook welke graduaatsopleidingen er bestaan en informatie over het studierendement toont hoe beginnende studenten presteren naargelang de vooropleiding in het secundair onderwijs in het 1e jaar van de hogere opleiding.

Meer informatie?
Jean Marie Van Steenwinckel
jm.vansteenwinckel@onderwijskiezer.be
02 240 07 50

Dominique Veulemans
dominique.veulemans@onderwijskiezer.be
02 479 25 05

U kan ook contact opnemen met:

Inge Van Trimpont
Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06
02 790 93 16
inge.van.trimpont@g-o.be

Barbara Roelandt
Coördinator CLB POC Officieel gesubsidieerd onderwijs
0478 72 08 06
02 506 41 76
Barbara.roelandt@ovsg.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vrijclbnetwerk.be

CLB's over de netten heen

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier organisaties) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen