Voorstelling Vrij CLB De Wissel Antwerpen

Welkom op onze webpagina. Hieronder vindt u meer informatie over onze werking.

onze werking

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen,verpleegkundigen en intercultureel bemiddelaars werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op ons beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis.
U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken.
Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Informatief filmpje over onze werking

Info over het CLB voor ouders

Ankerteams

Ankerteams onthalen en verhelderen vragen om kinderen/jongeren (en hun context) met een hulpvraag naar een gepast aanbod intern of extern toe te leiden. Ze geven bovendien handelingsgericht advies opdat de vraagsteller in functie van de leerling gerichte stappen zou kunnen zetten. Ze signaleren en/of brengen inhoudelijke expertise in de school in om te faciliteren dat schoolteams en leerkrachten planmatig en zelfstandig de zorg voor al hun leerlingen opnemen. De ankerteams werken nauw samen met de trajectteams en (medische) equipes om de kwaliteitsvolle dienstverlening van het CLB te garanderen.

Op de startpagina kan je via de knop 'Zoek jouw CLB' en vervolgens via de scholenzoeker meteen het anker van jouw school terugvinden.

Trajectteams

De trajectteams diagnosticeren handelingsgericht, ze begeleiden en coördineren opdat leerlingen (en hun ouders) maximaal zouden participeren aan het onderwijsleerproces door goede afstemming op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Indien nodig werken ze aanklampend om de ontwikkelingskansen van leerlingen te vrijwaren en veiligheid te garanderen. De trajectteams werken nauw samen met de ankerteams en (medische) equipes om de kwaliteitsvolle dienstverlening van het CLB te garanderen.

Voor de school

Pagina voor de scholen met informatie rond o.a. afspraken, melding besmettelijke ziekten...

Info over CLB Ch@t

Klachtenprocedure

Onze medewerkers zetten zich in om kwaliteitsvol te werken en een zo goed mogelijke dienstverlening te garanderen.
Wanneer u bedenkingen, suggesties of klachten hebt over onze dienstverlening willen wij dat graag van u vernemen.

U kan daarvoor de klachtenprocedure volgen.

Zoals u in de procedure kan lezen zijn zowel informele als formele klachten mogelijk. Wij geven de voorkeur aan een trapsgewijze afhandeling van klachten. Starten met een informele klacht is hiertoe aangewezen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen