Dag van de CLB'er 2021

4 februari: dag van de CLB'er! Daar valt veel over te vertellen met een hele reeks videoboodschappen voor alle 4118 CLB'ers. Met een hart voor leerlingen.

Alexander De Croo, Eerste Minister van België

Alexander De Croo, Eerste Minister van België, richt zich rechtstreeks tot alle CLB-medewerkers: 'Het is door jullie inspanningen dat we onze kinderen, onze jongeren, hun talenten voluit laten ontplooien.'

Ben Weyts, Minister van onderwijs

We hebben de dag van de leerkracht, we heb de dag van de directeurs, maar dit jaar wil ik ook echt aandacht voor de dag van de CLB-medewerkers. Nen dikke merci!

Erika Vlieghe

Vandaag is het jullie dag!
Jullie werken jezelf uit de naad om de scholen veilig te houden naast jullie normale werk dat ook heel erg belangrijk is. Vandaag staan jullie extra onder de aandacht. Ik hoop dat dat voor jullie een hart onder de riem kan zijn. Van harte!

Louis Notte, Voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel

Louis Notte spreekt alle CLB'ers toe op de Dag van de CLB-medewerker.

'Superbedankt om voor ons leerlingen een betrouwbare gesprekspartner te zijn.

Het is zo belangrijk, vandaag meer dan ooit, dat jongeren iemand hebben waarbij ze terecht kunnen, die naar hen luistert en die hen helpt ... En alvast bedankt voor een zacht gezette vaccinatiespuit. ;-)'

Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris

We zijn als Kinderrechtencommissariaat zo blij dat alles op alles gezet wordt om de scholen open te houden. Ik hoor echt dat er een heel groot engagement is bij CLB-medewerkers om er te zijn bij die kwetsbare kinderen en jongeren, om echt wel samen oplossingen te zoeken en daar creatief in te zijn en hen niet los te laten. Daar wil ik uitdrukkelijk mijn bewondering en waardering voor uitdrukken vandaag.

Ine Van Wymersch, procureur des Konings

Wat ons bindt is die wil om voor de meest kwetsbare jongeren een rol van betekenis te spelen. Ik hoop dat jullie nooit de moed verliezen, ook nu niet. Jullie hebben jullie dag meer dan verdiend. Geniet van jullie dag!

Astrid Stockman over haar ervaring

Astrid Stockman vertelt hoe ze muziek ontdekte en en hoe het CLB (toen PMS) daar voor iets tussen zat.

Loes Vandromme, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Eerste schepen van Poperinge.

Het is overduidelijk dat wie op het kruispunt van onderwijs en welzijn staat een speciale en cruciale rol kan spelen. Jullie verdienen elke dag de overgrote waardering van iedereen. Maar op deze speciale dag is een extra dankjewel goed geplaatst.

VCOV geeft applaus voor CLB

'Jullie inzet is een applausje waard', aldus de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV). 'Namens alle ouders bedankt VCOV jullie voor jullie inzet.'

Jan Soons, Nationaal secretaris COC

Jan Soons wenst alle CLB'ers een fijne Dag van de CLB-medewerker!

Contact tracing is zware opdracht, nodig om de scholen open te houden. 'Jullie deden meer', zegt Jan Soons. Het psychisch en sociaal welzijn van sommige leerlingen staat enorm onder druk. Bij jullie kunnen ze terecht voor ondersteuning, óók tijdens de zwaarste weken van de coronacrisis.' Hij roept op tot zelfzorg: 'Gebruik de vrije momenten om echt even los te laten.'

Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

'Samen maken we van onze scholen een plaats waar jongeren zich volop kunnen ontwikkelen', aldus Lieven Boeve.

Stefan Grielens, algemeen directeur Vrij CLB Netwerk

Jullie hebben dat allemaal verdiend, deze 4e februari, Dag van de CLB-medewerker.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen