Afspraken school-CLB

Met elke school worden jaarlijks afspraken gemaakt over de werking van het CLB in de school. Deze afspraken kunnen zeer specifiek zijn.

Bij deze afspraken per school horen ook afspraken die voor alle scholen gelijk zijn: de bijlagen.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen