Materiaal: Kleuters in Ontwikkeling

Op deze pagina vindt u tips, tools en de PowerPoint van onze infoavond over Kleuters in Ontwikkeling en hun overstap naar het Eerste leerjaar (Schoolrijpheid).

Slides Infoavond

PowerPoint presentatie (PDF)

Printversie Slides Infoavond

Slides per 4 op 1 pagina. (PDF)

Brochure Schoolrijpheid

Schooljaar 2015 - 2016.
Nieuwe versie in opmaak.

Was het leuk op school?

Welke vragen kan je stellen na een schooldag?

Klaar voor de lagere school?

Thematekst Vrij CLB Netwerk

"Ik blijf nog even"

Sommige kleuters kunnen het moeilijk hebben in hun klasgroep. Ze kunnen meestal op vele manieren worden geholpen. Maar af en toe komt het voor dat het niet lukt. Ondanks alle moeite van de school, ouders, begeleiders. Iedereen probeert het te voorkomen, maar mogelijk besluiten zij dat het kind beter nog niet naar de volgende klasgroep gaat, maar een jaartje wacht.

Omdat dit voor kleuters soms moeilijk te vatten is, werd er hierover een vertelboek ontwikkeld.

Het vertelboek gaat over Mik, die het jaar overdoet. Het is bestemd voor kleuters, hun leerkrachten, ouders, begeleiders. Het werd geschreven en getekend samen met kleuters.

Terug naar de infoavond

Terug naar de startpagina

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen