Leerkracht

Wil u weten wat een CLB doet en wat u van een CLB-begeleiding kan verwachten? Hoe u iemand kan aanmelden bij het CLB en hoe u als leerkracht hier ook een rol bij kan spelen? Wil u weten welke stappen er nadien worden gezet en waarom er soms ook geen stappen worden gezet?

Verontrusting, een gedeelde zorg voor school en CLB

Steeds meer en meer scholen worden geconfronteerd met verontrustende (thuis)situaties. Vanuit het CLB willen we onze scholen ondersteunen in de aanpak hiervan en een krachtige samenwerking aangaan. Hiervoor organiseerden we de webinar 'Verontrusting: een gedeelde zorg voor school en CLB' voor leerkrachten , leerlingenbegeleiders, directies en netwerkpartners. Zo'n 350 geïnteresseerden volgden mee. Dit toont de inzet en drive die onderwijs steeds weer heeft voor alle leerlingen, ook de meest kwetsbare.

Wie wil kan de webinar of de presentatie via onderstaande knoppen herbekijken.

Werking CLB

We merken dat er binnen de samenleving, maar ook binnen onderwijs nog veel misverstanden heersen over de werking van een CLB. Dit leidt soms tot verkeerde verwachtingen en in sommige situaties zelfs tot frustraties. Om deze misverstanden uit de wereld te helpen, organiseerden we een webinar voor leerkrachten om onze werking beter uit te leggen en te duiden waarom we soms bepaalde keuzes maken.

Deze webinar is geen theoretische uitleg over de werking van het CLB. We gebruiken zoveel mogelijk concrete voorbeelden en een aantal principes zal u ook in uw lespraktijk kunnen gebruiken. Naast de inhoudelijke werking van een CLB zoomen we specifieker in op het aanvragen van ondersteuning voor een leerling en alles wat daarbij komt kijken.

Wie wil kan de webinar via onderstaande knop herbekijken.


Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen