Leerkracht

Wil u weten wat een CLB doet en wat u van een CLB-begeleiding kan verwachten? Hoe u iemand kan aanmelden bij het CLB en hoe u als leerkracht hier ook een rol bij kan spelen? Wil u weten welke stappen er nadien worden gezet en waarom er soms ook geen stappen worden gezet?

We merken dat er binnen de samenleving, maar ook binnen onderwijs nog veel misverstanden heersen over de werking van een CLB. Dit leidt soms tot verkeerde verwachtingen en in sommige situaties zelfs tot frustraties. Om deze misverstanden uit de wereld te helpen, organiseren we een vorming voor leerkrachten om onze werking beter uit te leggen en te duiden waarom we soms bepaalde keuzes maken.

Deze vorming is geen theoretische uitleg over de werking van het CLB. We gebruiken zoveel mogelijk concrete voorbeelden en een aantal principes zal u ook in uw lespraktijk kunnen gebruiken. Naast de inhoudelijke werking van een CLB zoomen we specifieker in op het aanvragen van ondersteuning voor een leerling en alles wat daarbij komt kijken.


Dinsdag 11 oktober

De sessie is afgelopen, maar werd opgenomen. Als het niet gelukt is om deel te nemen, kan je via de knop hieronder de opname bekijken.

Evaluatie

Jouw mening over deze sessie is voor ons waardevol om in de toekomst te kunnen bijsturen. Als je wil, dan mag je hieronder een kort evaluatieformulier invullen.

Nieuwsbrief

Klik hier voor enkele recente cijfer gegevens over ons CLB

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen