Team JOKI

Beeldvorming en diagnostiek van het niet-schoolgaand kind (0-7 jaar)

Wie

Kinderen van 0 tot 7 jaar die nog niet naar school gaan, met een vermoeden van een probleem in de ontwikkeling. Tragere motoriek, taal die niet op gang komt, gedrag dat anders is dan de leeftijdsgenootjes, …

Wat

We verkennen samen met de ouders de mogelijkheden en de moeilijkheden van hun kind: hoe legt het kind contact, hoe speelt het met leeftijdsgenootjes, hoe speelt het met materiaal, hoe reageert het op taal, hoe voelt het kind zich in zijn vel, …

Hoe

We starten met een gesprek met de ouders waar we de voorafgaande ontwikkeling van hun kind bevragen, alsook het huidig functioneren. Daarna plannen we een observatie en ontwikkelingstest. Dit gaat meestal door thuis, maar kan ook in de kinderopvang, MFC Matthijs Ieper of elders. Achteraf bespreken we met de ouders al onze bevindingen, conclusies en maken we hiervan een verslag op.

Hier kunnen we het bredere hulpverleningsnetwerk bij betrekken. We willen komen tot een juist beeld van het kind om zo gericht advies te geven rond passende hulp, zoals thuisbegeleiding, aanpassing aanpak, revalidatie, gepast onderwijsaanbod, aanvraag zorgtoeslag groeipakket, ....


Hoe

We starten met een gesprek met de ouders waar we de voorafgaande ontwikkeling van hun kind bevragen, alsook het huidig functioneren. Daarna plannen we een observatie en ontwikkelingstest. Dit gaat meestal door thuis, maar kan ook in de kinderopvang, MFC Matthijs Ieper of elders. Achteraf bespreken we met de ouders al onze bevindingen, conclusies en maken we hiervan een verslag op.

Hier kunnen we het bredere hulpverleningsnetwerk bij betrekken. We willen komen tot een juist beeld van het kind om zo gericht advies te geven rond passende hulp, zoals thuisbegeleiding, aanpassing aanpak, revalidatie, gepast onderwijsaanbod, aanvraag zorgtoeslag groeipakket, ....

Waar

We richten ons tot de gemeenten van de Eerstelijnszone Westhoek (Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) en aangrenzende gemeenten.

Prijs

Het CLB werkt gratis. Van onthaal tot afsluit rekenen wij geen kosten aan. Dit aanbod neemt wel 1,565 punten af van de 8 punten waarop je kind jaarlijks recht heeft binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) van het VAPH

Aanmelden

Je kan je aanmelden bij Team Joki via teamjoki@delovie.be of op het nr 057 33 49 65

Inlichtingen kan je ook vragen bij psychologe Kristien Caulier : kristien.caulier@vrijclbwesthoek.be

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen