Eva Verbiest

Eva Verbiest werkt als verpleegkundige bij Vrij CLB De Havens in Brugge. Op de vraag hoe zij zelf graag als collega gezien wil worden, antwoordt Eva 'dat ze haar kunnen vertrouwen en bij haar terechtkunnen als collega's daar nood aan hebben'. Wat een collega!

Wat of wie zou je niet kunnen missen in je job?

Mijn collega's. Zij zorgen ervoor dat ik altijd met een glimlach naar het CLB kom. Er is altijd wel iemand bij wie ik terechtkan, ook voor niet-werkgerelateerde vragen. Onlangs was ik voor mijn kinderen op zoek naar een carnavalsoutfit in het thema voeding. Ik had dankzij mijn collega's onmiddellijk een heleboel creatieve verkleedideeën.

Wat is het mooiste compliment dat je ooit in je job hebt gekregen?

Onlangs zei een collega spontaan dat ik veel rust en vertrouwen uitstraal in mijn gesprekken met leerlingen. Ik vond dat zo'n mooi compliment dat ik het in mijn dankbaarheidsboekje opschreef. Dat is een persoonlijk boekje waarin ik 's avonds over mo­menten of gebeurtenissen schrijf die ik als positief heb ervaren en niet wil vergeten.

Wat is je favoriete boek?

Afgelopen zomervakantie raadde een vriendin me het boek De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown aan. Het leert je om minder perfectionistisch te zijn. Ik heb aan het gedachtengoed van deze auteur veel gehad, als mens maar ook als profes­sional. Het boek was een zeer welkome tip in een wat moeilijkere periode. Ondertussen heb ik al de boeken van deze auteur verslonden.

Wat maakt je job boeiend?

De grote variatie aan taken die ik in het CLB mag opnemen. Bijvoorbeeld, ik ben CLB-chatmedewer­ker. Het geeft voldoening te zien dat leerlingen hun weg vinden naar deze laagdrempelige hulp en hoe open ze durven zijn op de chat. Verder mag ik als verpleegkundige op het CLB ook een aantal medische handelingen doen, wat niet in alle centra kan. In het secundair onderwijs zorg ik ook voor het onthaal van OKAN-leerlingen. Ik heb dus een heel boeiende, afwisselende job. Werken op een CLB heeft soms een minder positieve bijklank, merk ik. Maar eigenlijk ben ik superfier om een CLB'er te kunnen zijn!

Welke raad zou je aan je 20-jarige zelf willen geven?

Wees krachtig met een sterke rug, een zachte voor­ kant en een wild hart.

Wat zou je graag nog bijleren?

Bovenaan op mijn lijstje staat een cursus oplos­singsgericht werken. Op dit ogenblik wacht ik nog op goedkeuring van mijn directie om dat te kunnen volgen. Mijn lijstje van wat ik wil bijleren is lang. Daarom lees ik ook veel non-fictie.

Hoe wil je dat collega's jou zien?

Een collega die ze kunnen vertrouwen en bij wie ze terechtkunnen als ze daar nood aan hebben.

Wat doet deugd in je contacten?

Dat je op een bepaald moment in het !even van een jongere er echt voor hem of haar geweest bent. Je hoeft daarom geen grootse dingen te verwezenlij­ken. Als ik bijvoorbeeld tijdens een medisch onder­zoek even een klankbord kan zijn voor een leerling, dan geeft me dat voldoening.

Welk goed voornemen op je werk hou je moeilijk vol?

Van de traktaties met koekjes en chocolade afblij­ven. We zijn een groot CLB, dus er is we! altijd iemand die trakteert. In plaats van mee te doen aan tournee minerale (ik drink eigenlijk zelden alcohol) had ik me voorgenomen minder suiker te eten. Dat lukt dus niet zo goed.

Welke raad zou je aan een startende CLB'er willen geven?

Durf, blijf jezelf en behoud het enthousiasme waar­mee je gestart bent in je job.

Uit Caleidoscoop, jaargang 31 nr. 2 (2019)

Foto: Willem Rosiers

Ook CLB'er worden?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen