Jurgen Vos

Jurgen Vos begon 20 jaar geleden als maatschappelijk werker in Vrij CLB Voor- en Noorderkempen, eerst in de vestiging Essen en nu in de vestiging Wijnegem.

Waarover ben je fier op je werk van de afgelopen 20 jaar?

Het mee helpen op de kaart zetten van kwaliteitsvolle informatieverstrekking binnen ons CLB. Onderwijsloopbaanbegeleiding is voor mij een even belangrijk begeleidingsdomein als de andere drie. Als we samen meer zorg besteden aan de loopbanen van jongeren, groeien hun toekomstkansen.

Hoe zie je het CLB (als sector) verder veranderen?

Voor het brede jeugdhulpverleningslandschap hoop ik op meer samenwerking, verbinding en afstemming tussen de verschillende partners op Vlaams niveau. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de aanpak van spijbelen.

Wat is tussen 2000 en nu volgens jou de grootste verandering in het CLB?

De organisatieverandering die we in de CLB’s in samenwerking met Flanders Synergy hebben doorgevoerd. Daarnaast vind ik dat het wijzigende hulpverleningslandschap sinds 2013 met integrale jeugdhulp een grote impact heeft gehad op onze werking. Daardoor maar ook door het decreet op de leerlingenbegeleiding is de positie van het CLB erg veranderd.

Wat of wie zou je niet kunnen missen in je job?

Gestructureerd teamoverleg met collega’s. Ook het feit dat ik deze job makkelijk kan combineren met mijn gezin, vind ik belangrijk.

Wat doet deugd in je contacten?

Het opbouwen van een warme relatie met de jongeren die ik begeleid.

Waarom kreeg je onlangs een glimlach van een leerling?

Toen ik het in juli voor mekaar kreeg om enkele gesprekken met ouders en leerlingen toch op het CLB live en coronaproof te laten doorgaan. Het ging vaak over leerlingen die een negatief attest hadden gekregen en bij wie we op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden.

Noem 1 ding dat je job zou oppimpen.

LARS dat nog gebruiksvriendelijker en efficiënter wordt. Ik droom ervan dat alle verslaggeving, adviezen … in één digitaal systeem geborgen worden en er vlot uitrollen.

Als je naar de toekomst kijkt, wat zie je dan?

Voor komend schooljaar zullen we omwille van COVID-19 moeten zoeken naar nieuwe manieren om aan goede informatieverstrekking te doen.

Welke raad zou je aan een CLB’er die nu start willen geven?

Neem al onze vier begeleidingsdomeinen ter harte, werk samen met partners (ook netoverstijgend) en smijt je.

Hoe wil je dat collega’s jou zien?

Iemand bij wie ze terechtkunnen voor vragen maar ook voor een informele babbel.

Uit Caleidoscoop, jaargang 32 nr. 4 (2020)

Foto: Willem Rosiers

Ook CLB'er worden?

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen