CLB en de school

Naast het CLB biedt ook elke school leerlingenbegeleiding aan. Je kan dus rechtstreeks bij het zorgteam van jouw school terecht. Wat is dan het verschil? En hoe werk het CLB samen met de school?

Onafhankelijk van de school

Het CLB werkt onafhankelijk van de school. Als je liever niet hebt dat de school betrokken wordt, dan kan dat. Je kan dus los van de school bij ons aankloppen. Ook als je niet tevreden bent over de school of over hun aanpak van een probleem, kan je dat in vertrouwen aan ons melden.

Samen met de school?

Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van jouw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we vaak samen met de school: zowel met de interne leerlingenbegeleiding van de school als met leerkrachten. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening. Mogelijkerwijs stellen we voor om met de school te praten, maar we houden ons aan jouw wens.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen