Het CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. Voor alle duidelijkheid: scholen hebben geen toegang tot het CLB-dossier.

In het dossier komen minimaal de gegevens uit de systematische contactmomenten. Verder noteren we in het dossier gegevens die nodig zijn om een leerling te helpen wanneer dat nodig blijkt.

We houden een dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste systematisch contact. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs houden we het dossier bij tot hun 30e verjaardag. Daarna vernietigen we het dossier.

Het dossier inkijken?

Wil je het CLB-dossier van je kind inkijken? Dat kan meestal, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. We zetten het kort op een rij.

 • - 12 jaar
  Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mogen ouders of opvoedingsverantwoordelijken het dossier inkijken. Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.
 • + 12 jaar
  Vanaf 12 jaar mogen leerlingen als bekwame minderjarige zelf hun dossier inkijken. Als ouders of opvoedingsverantwoordelijke mag je dan enkel het dossier inkijken met toestemming van de leerling. Enkel gegevens die over jou gaan mag je zonder toestemming inkijken.

Wat kan je niet inkijken?

Informatie

 • die we van iemand anders kregen en die wil dat vertrouwelijk houden
 • over iemand anders tenzij de leerling er mee samenwoont
 • die de leerling zou schaden
 • in documenten bestemd voor het gerecht

Bij de gegevens over de gezondheid van de leerling ligt het anders. Die kan je alleen inkijken in overleg met de CLB-arts.

Hoe krijg je inzage in je CLB-dossier?

Om het dossier in te kijken, vraag je dat aan bij jouw CLB. Inzage kan binnen 10 werkdagen na de aanvraag. Hou daarbij wel rekening met weekenden en vakantiedagen.

Een dossier inkijken gebeurt altijd met een gesprek om uitleg te geven. Het kan zijn dat je niet alle informatie kan inkijken. Dat is zo omdat we iedereen de kans willen geven om in vertrouwen met ons te praten zonder dat we dat moeten prijsgeven. Zo kan iedereen rekenen op vertrouwelijkheid.

Gegevens oké?

Bekwame leerlingen mogen zelf gegevens laten toevoegen of verbeteren in het dossier. Voor niet-bekwame leerlingen zijn dat de ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Als er ernstige redenen zijn om gegevens niet in het dossier te zetten, dan kan je dat vragen. Het mag niet gaan om gegevens die erg belangrijk zijn voor de begeleiding of die het CLB verplicht in het dossier moet zetten, zoals gegevens uit de systematische contactmomenten en leerplichtbegeleiding.

Kan je een kopie krijgen?

Bekwame leerlingen en ouders of opvoedingsverantwoordelijke voor een niet bekwame minderjarige kunnen een kopie vragen van de gegevens die zij mogen inkijken. Dat gaat dus niet over het volledige dossier. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Zo mag het CLB-dossier bijvoorbeeld niet gebruikt worden bij een scheiding van de ouders. Het gerecht kan een CLB-dossier vorderen in het kader van een onderzoek.

Verplichte overdracht gegevens

Als je kind van school verandert, dan verhuist het CLB-dossier mee als die school samenwerkt met een ander CLB. Je kan tegen die overdacht verzet aantekenen, maar sommige gegevens verhuizen verplicht mee. Dat gaat om:

 • identificatiegegevens
 • vaccinatiegegevens
 • gegevens over verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen
 • gegevens van de systematische contactmomenten
 • gegevens over een verslag voor toegang buitengewoon onderwijs en het gemotiveerd verslag voor leerlingen die recht hebben op GON

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen