Veelzijdig CLB-team

Elk CLB-team is "multidisciplinair" samengesteld. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende opleidingen in een team samen zitten. Gezien de ruime invulling van leerlingenbegeleiding kan dat ook niet anders.

Het CLB werkt multidisciplinair

Vanuit verschillende hoeken naar vragen en problemen kijken, is van onschatbaar belang. Een CLB'er kan onmogelijk op alle mogelijk vragen antwoorden. Daarom is het goed om terug te kunnen vallen op een heel team. Dat biedt de school, ouders en leerlingen een brede en holistische aanpak.

Een typisch CLB-team wordt samengesteld uit de volgende beroepen:

  • arts
  • psycho-pedagogisch consulent
  • maatschappelijk werker
  • paramedisch werker (vaak verpleegkundigen)
  • psycho-pedagogisch werker
  • intercultureel bemiddelaar
  • ervaringsdeskundige in de armoede
  • consulent

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen