Een netwerk in heel Vlaanderen staat voor je klaar

De vrije centra voor leerlingenbegeleiding werken samen en vormen het Vrij CLB Netwerk. Door samen te werken in heel Vlaanderen beschikken we over deskundigheid en ervaring over een waaier aan onderwerpen.

Vrij CLB Netwerk

Het netwerk spreekt als één stem voor alle vrije centra, op publieke fora en achter de schermen. De netwerkvereniging onderhoudt constructieve relaties met beleidsmakers, pers en organisaties. Vrij CLB Netwerk gaat samenwerkingsverbanden en engagementen aan met andere organisaties, vaak samen met de andere CLB-netten. Het werkt intensief aan beleidsvoorbereiding en neemt deel aan talrijke overlegfora en onderhandelingen. Zo bouwt Vrij CLB Netwerk mee aan het wettelijke kader voor CLB-werking.

Het netwerk houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. Vrij CLB Netwerk staat in voor continue ontplooiing van Vrije CLB’ers en hun vakgebied door te informeren, wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is het netwerk een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.

Het bestaan van het Vrij CLB Netwerk is even eenvoudig als complex: met raad en daad de centra verenigen, ondersteunen en hun belangen verdedigen, zodat de centra er staan voor de leerling.

Het netwerk is het geheel van aangesloten centra, met inbegrip van de ondersteunende dienst te Schaarbeek.

Adres

Vrij CLB Netwerk vzw
Anatole Francestraat 119 b1
B-1030 Brussel

02 240 07 50 - info@vrijclbnetwerk.be
BE 0473.721.472 - www.vrijclbnetwerk.be
RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel

Parkeren in Schaarbeek is niet evident. Je kan een parkeerschijf gebruiken voor maximaal 2 uur. Je komt dus beter met het openbaar vervoer. Het Vrij CLB Netwerk ligt op wandelafstand van het station van Schaarbeek. Je kan ook de tram nemen in het station Brussel-Noord: tram 55 richting DA VINCI, halte Helmet op de Helmetsesteenweg.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen