Wat deden de CLB’s met de relancemiddelen?

De verschillende relanceprojecten weerspiegelden de diversiteit van de CLB-werking. Ieder centrum wendde de middelen aan op een manier die bij hen, met hun publiek, het meeste resultaat kon opleveren.

Veerkracht en motivatie

Werken aan welbevinden is geen ‘iedereen moet altijd happy zijn’ verhaal. We helpen kinderen en jongeren om weer een doel te zien en hun krachten in te zetten. Welbevinden begint bij veerkracht, het vermogen om soepel om te gaan met grote en kleine obstakels die je elke dag tegenkomt. We weten uit onderzoek wat mensen met een grote veerkracht doen en het goede nieuws is: wat zij doen kan je leren. Regelmatig je mentale batterij opladen, doelen stellen, fouten durven maken, je zelfbeeld bijstellen of je emoties in de hand leren houden: dat alles helpt om veerkrachtig te worden. Die vaardigheden werden in groepssessies aangeleerd.

Andere CLB-projecten mikten op het versterken van de motivatie. Leren vraagt energie. Energie die je sneller kan opbrengen als je ervaart dat je inspanningen helpen om je droom waar te maken. Dat gevoel was bij heel wat leerlingen verloren gegaan tijdens COVID-19. De motivatie tot naar school gaan was ‘moetivatie’ geworden en leerlingen dreigden af te haken. Enkele gesprekken met een CLB-medewerker kunnen het verschil maken.

Toch een walk in the park

Opgroeien is geen ‘walk in the park’. Er zijn periodes dat jongeren het niet meer zien zitten of twijfelen aan eigen kunnen. Praten helpt. Praten met een hulpverlener helpt zeker. Toch voelen jongeren een drempel om professionele hulp te zoeken. De CLB-projecten waren daarom ontworpen om de overstap naar de hulp zo eenvoudig mogelijk te maken. In Wetteren maakte het CLB echt een ‘walk in the park’ en organiseerde wandelgesprekken. Want het hart ligt makkelijker op de tong als het gesprek niet in een klassieke therapeutische setting doorgaat.

Kortdurende hulp in de eerste lijn, vooraleer het probleem uit de hand loopt: dat is wat hulpverleners en jongeren willen. Dus bouwden de centra hun dienst als eerstelijnspsychologen sterker uit. 5 sessies of minder zijn voldoende om vaak voorkomende problemen op te lossen. Oplossingen vinden zonder een lang (diagnostisch) traject: het kan.

Doe die app dicht

Jongeren hebben COVID-19 van achter het scherm beleefd. Het was goed dat ze op die manier nog onderwijs konden volgen. Maar datzelfde scherm was ook hun middel om te ontspannen via sociale media en games. Niet gemakkelijk om een gezond evenwicht te vinden. Jongeren geven aan dat hun schermtijd vandaag te lang is. Sociale media of een game openklikken is makkelijk, apps weer sluiten is aartsmoeilijk. En al die schermtijd bleek toch géén vervanger van echt contact met anderen. Soms bleek het instagramperfecte beeld dat jongeren op sociale media zagen zelfs een uitlokker voor eetstoornissen.

Jongeren gaven zelf aan dat ze hun onlinegedrag gezonder wilden maken en zo kwamen acties rond gamen en gebruik van sociale media ook in het welbevinden arsenaal van de CLB’s.

Kwetsbare groepen

Leerlingen verdwenen uit het zicht van de school. Vaak letterlijk: het aantal afwezigheden steeg. De CLB’s treden dan altijd op. Een deel van de extra middelen ging naar de jongeren die vaak afwezig waren. Er nog sneller bij zijn als een leerling afhaakt is ook preventief werken.

Andere CLB’s besteedden extra aandacht aan leerlingen die in de klassieke hulpverlening onderbediend worden. Die CLB’s zorgden ervoor dat anderstalige nieuwkomers, leerlingen die in een residentiële setting verblijven of leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften weer op de radar kwamen.

In de klas en aan de keukentafel

CLB’s ondersteunden niet alleen leerlingen met de relancemiddelen. Ouders vonden de weerslag van COVID-19 ook ingrijpend. Ze zaten met vragen rond opvoeden en hadden zorgen over de manier waarop er thuis met elkaar gepraat (of niet gepraat) werd. Extra aandacht voor de opvoedingsvragen van ouders: het zorgt ervoor dat mensen thuis weer zonder hoogspanning aan de keukentafel zitten en dat doet wonderen voor het welbevinden.

Wachttijd: 0 dagen

Hulpverlening staat vandaag gelijk met wachten. Gespecialiseerde hulp kan een kind of jongere vaak pas na enkele maanden opvangen. Sommige diensten voerden een cliëntenstop in. Ook in de CLB’s is de vraag tot hulp groter dan het aanbod. Daarom zetten centra hun extra middelen ook in om de wachttijden drastisch in te korten.

Meer weten?

Stefan Grielens (algemeen directeur Vrij CLB Netwerk) en An Victoir (verantwoordelijke psychosociaal functioren Vrij CLB Netwerk, 02 240 07 58) kunnen je meer vertellen over de extra middelen voor CLB’s, hebben een algemeen overzicht van wat CLB’s deden voor het welbevinden van kinderen en jongeren met de extra middelen, en kunnen aangeven welke beleidsaanbevelingen geformuleerd worden op basis van de projecten. Hieronder lichten we kort enkele van de projecten toe.

QR-code

Bij Vrij CLB AMi1 kon een leerling die nood had aan een gesprek, via een QR-code op flyers en posters direct een afspraak maken met het CLB. Dat werkt voor jongeren. Want moeten bellen, en dan een wachtmuziekje horen: dat zijn de momenten waarop jongeren met een hulpvraag weer zouden aarzelen of ze wel hulp zouden vragen. Elien Hertogs kan je hier meer over vertellen.

Hoe is ‘t?!

Het project HIT!? (Hoe is ‘t?!) is een project van Vrij CLB Brabant Oost dat start met veerkracht versterken. Leerlingen die een probleem hadden, krijgen vervolgens een aanpak op maat. Je kan bij Vrij CLB Brabant Oost materialen inkijken, vb. een Instagrampagina. Benieuwd naar meer? Bram Van Rensbergen kan je er alles over vertellen.

Project Veerkracht

Met het project Veerkracht is Vrij CLB Limburg voluit op veerkrachtversterking in klasgroepen gaan werken. Dit is een project met een zeer groot bereik (ondertussen meer dan 8000 leerlingen). Bekijk zeker eens hun instagrampagina. Meer informatie kan je krijgen bij Pieter Sybers, de coördinator van Team Veerkracht.

Begeleiding rond veerkracht in groepen

Inhoud van die project van Vrij CLB Houtland - Torhout: klas- en groepsbegeleiding rond thema veerkracht (een aantal sessies per groep), geïnspireerd op de praktijkbundel van CLB WH/Ieper.

Contactpersoon: Suzanne Derre.

Samen op weg

Voor Vrij CLB Westhoek - Ieper werkte Hermine Vermeersch 'Samen op weg' uit, een socialeweerbaarheidstraining voor de derde graad basisonderwijs. Deze lesmethode versterkt de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen uit de derde graad lager onderwijs. In 7 lesjes, vrij beschikbaar op de projectwebsite, oefenen leerkrachten met hun leerlingen vaardigheden als leren kennis maken, jezelf kennen en aanvaarden, je plek vinden in een groep, omgaan met pech, de hulp van anderen aanwenden ...

Wil je een afspraak maken met Hermine Vermeersch, neem dan contact op met vestigingscoördinator Hans Vandenbroucke via 0477 57 73 80.

Caleidoscoop Magazine interviewde Hermine voor het nummer van februari 2022. Journalisten die dit eventueel willen lezen, kunnen zich richten tot hoofdredactie@caleidoscoop.be.

Pitstop en Re-turn

Omdat een kortdurende begeleiding effectief het verschil kan maken, werden de relancemiddelen binnen CLB a.d. Leie strategisch op ingezet in het project Pitstop. Voor hulpvragen als eenzaamheid, angst, onzekerheden … werd een kortdurend begeleidingstraject opgestart waarbij men streefde naar een verhoogde veerkracht en welzijn bij deze kinderen en jongeren.

De coronacrisis heeft voor sommige kwetsbare gezinnen de drempel naar regelmatig schoolgaan hoog gelegd. Met een potentieel risico tot vroegtijdige schooluitval tot gevolg. Door heel aanklampend te werken brengt het team Re-turn de drempels voor schoolgaan in kaart en worden de nodige stappen gezet om deze drempels weg te werken.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met directeur Katrien Bekaert.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen